HJÄLPTJÄNSTER

MENY

​Anhörigstöd, avlastning

Anhörigstödet är till för dig som har en familjemedlem eller närstående som du stöttar eller vårdar. Det kan vara ett barn, make/maka, förälder, vän eller annan närstående.

Anhörigstödet är till för dig som har en familjemedlem eller närstående som du stöttar eller vårdar. Det kan vara ett barn, make/maka, förälder, vän eller annan närstående. Den du stöttar eller vårdar kan vara äldre, långvarigt sjuk eller fysisk och/eller psykisk funktionsnedsatt. Han eller hon kan också ha ett missbruk/beroende.

Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Stödet kan exempelvis bestå av information och råd, träffar för anhöriga i liknande situation. Även du som nyligen mist en nära anhörig kan få stöd.

Är du anhörig till en person med missbruk eller annan typ av beroende, läs mer om anhörigstöd för dig.

Det här hjälper vi dig med

Du som vårdar en närstående kan kostnadsfritt och utan biståndsbeslut få stöd i form av:

  • Information om vad kommunen kan erbjuda den du vårdar.
  • Någon att prata med för råd och stöd. Samtal kan se enskilt eller i grupp
  • Träffpunkt/Anhörigkafé
  • Må bra dagar
  • Utflykter, föredrag
  • Anhörigcirklar

Avlösning – en möjlighet till egen tid

Alla behöver någon gång få egen tid, tid för att vila eller för aktiviteter på egen hand. I Strömstad erbjuder vi avgiftsfri avlösning tolv timmar per månad efter biståndsbedömning. Om de tolv timmarna inte upplevs räcka kan du få avlösning i ytterligare tolv timmar. Dessa tillkommande timmar är avgiftsbelagda. Du ansöker om avlösning hos vår biståndsbedömare.

Avlösningen kan ske på olika sätt. En person kan till exempel avlösa dig i hemmet under tiden som du, som anhörig eller närstående, är hemifrån. 

Samverket – samlingsplats även för anhöriga

Anhörigcenter samordnar kommunens stöd till anhöriga. De flesta av våra verksamheter anordnas i vår lokal på Oslovägen 13 F (Samverket). Här har vi regelbundet aktiviteter, främst för äldre. Obs. Under pandemin år 2020 gäller andra tider och anpassad verksamhet. Normalt har vi en träffpunkt särskilt för anhöriga varannan måndag (ojämn vecka). Du behöver inte anmäla att du kommer i förväg.

Personalen vid Anhörigcenter/Samverket är delaktiga även i andra verksamheter, vi kan därför vara svåra att nå per telefon.  Men telefonsvararen är alltid på – här kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp!

Våra aktiviteter - se programPDF

Samordnare på anhörigcenter/ samverket

Ingela Baatz
0526-136 87
ingela.baatz@stromstad.se

Berith Cullsjö
0526-136 87
berith.cullsjo@stromstad.se

Besöksadress: Oslovägen 13 F

Enhetschef
Karin Bemert
0526-191 92
karin.bemert@stromstad.se

Biståndshandläggare

Ingela Bernholtz
0526-196 28

Kajsa Sahlberg
0526-190 58

Anna-Maria von Krassow
0526-196 30

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Anna Almén