MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Brandmannayrket

Räddningstjänsten i Strömstads kommun har räddningspersonal i beredskap på stationerna Strömstad och Skee samt räddningsvärnsmän på räddningsvärnen på Nord- och Sydkoster

Är Du intresserad och vill veta mera så är du välkommen att besöka Räddningstjänsten för ytterligare information. Vi finns på Ringvägen 112 i Strömstad.

Vill du lämna in en ansökan skickar du den till:Strömstads kommun, Miljö- och byggförvaltningen, 452 80 Strömstad eller via e-post: mbn@stromstad.se.

Räddningspersonal i beredskap

Räddningspersonalen är till största delen deltidsanställd. Detta innebär att personalen har en annan huvudanställning och beger sig till stationen när larmet går.

Om du funderar på att bli brandman i Strömstads kommun ställer vi krav på att du har god fysisk och psykisk förmåga samt kan arbeta i stressade situationer. Vid larm skall du inställa dig på räddningsstationen inom fem minuter.

I Strömstads kommun har brandmännen jour var 4:e vecka. Att ha jour innebär att du aldrig kan befinna dig längre från räddningsstationen än att du kan inställa dig inom fem minuter. Vid ansökan är C-körkort meriterande Vi ser gärna både kvinnliga sökande och personer med invandrarbakgrund till våra tjänster.

Ett omväxlande arbete

Inom den kommunala räddningstjänsten ryms många olika arbetsuppgifter. Brandmännen rycker ut på larm till trafikolyckor, bränder, olyckor med farligt gods, kemikalieolyckor, djurlivräddning och oljeutsläpp. All brandpersonal övar och vidareutbildas regelbundet.

Som brandman har du tillgång till bra motionstillfällen och träningshall samt årlig hälsoundersökning.

Utbildning

Som brandman måste du genomgå en utbildning inom yrket. Utbildningen består av en introduktionsutbildning internt hos oss på räddningstjänsten. Därefter följer två veckors preparandutbildning som genomförs på räddningstjänsten i Uddevalla. Efter genomförd godkänd preparandutbildning följer en åttaveckors grundläggande utbildning. Av dessa åtta veckor genomförs fem på någon av MSB´s skolor, och tre veckor studerar du på distans hemifrån.

Du erhåller ersättning motsvarande förlorad arbetsinkomst under utbildningen

Lön Du får en fast ersättning de veckor du har beredskap. Utöver detta utgår timersättning vid larm och övning. All ersättning är pensionsgrundande. Räddningsvärn och Räddningsvärnsman

Kosteröarna har varsitt räddningsvärn på respektive Nord- och Sydkoster som bemannas med personal som är frivilligt anställda på tjänsteplikt.

Som räddningsvärnsman har Du ingen inställelseplikt med beredskap, men ställer upp vid larm i den mån man har möjlighet. När du tjänstgör får du ersättning enligt gällande avtal.

Räddningsvärnet utgör en första insatsresurs på brand och räddning och får vid larm förstärkning från räddningstjänsten i Strömstad.

Räddningsvärnen utför även akuta

sjukvårdslarm IVPA (i väntan på ambulans) samt utför transporter åt ambulansverksamheten.   

Efter att Du anställts i räddningsvärnet får du en internutbildning som säkerställer att du klarra ditt uppdrag.

Kontakt

Räddningstjänsten
raddningstjansten@stromstad.se

Räddningschef
Christer Nilsson
0526-191 02
070-606 14 78

Ställföreträdande Räddningschef
Ida Luther Wallin
0526-191 01

Brandinspektör
Håkan Baatz
0526-191 03

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Christer Nilsson