HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Information om coronaviruset

Sidan är uppdaterad: 2020-04-02 16.35

Förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning

Regeringen har beslutat att gymnasieskolan och vuxenutbildningen ska bedriva sin undervisning på distans för att minska risken för snabb smittspridning. Det innebär att elever från och med 18 mars och tillsvidare studerar hemifrån med stöd av lärare. Strömstad Gymnasiums reception är öppen 9.00-11.00 och 15.00-16.00.

Strömstads kommun följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets nuvarande rekommendationer och håller förskolor, grundskolor och grundsärskolor öppna. Att skolan är öppen innebär att elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Vid eventuella ändringar i schema eller tider får berörda barn, elever och vårdnadshavare information från respektive förskola och skola.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skolor och förskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar - förskola och skola

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom. (Gäller förskola, grundskola och grundsärskola.)

Ja, friska barn kan gå till skolan.

Friskt förskolebarn med sjukt syskon uppmanas vara hemma då vårdnadshavare ändå är hemma med det sjuka syskonet. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen rekommendation om att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla personer med symtom på luftvägsinfektion, feber eller hosta - även lindriga sådana symtom - att stanna hemma för att inte smitta andra.

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från den 17 mars 2020 att undervisningen i gymnasieskolan inte ska bedrivas i skolans lokaler. Eleverna ska istället undervisas på distans. Motsvarande rekommendation gäller universitet och högskolor, yrkeshögskolor och komvux.

Gymnasieelever och studenter är inte i behov av omsorg, till skillnad från barn i grundskolan. Både gymnasieskolor, universitet och högskolor samlar också elever och studenter från upptagningsområden som är mycket större än grundskolans.

Rekommendationen syftar till att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

I Strömstad bedrivs undervisningen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen på distans från och med onsdag 18 mars.

De elever som studerar vid gymnasiesärskolan i Ed har undervisning på sin ordinarie skola som vanligt.

I dagsläget gäller beslutet tills vidare.

Ja, skolan är öppen. Observera att du endast kan komma in med ditt passerkort. Om du har tappat ditt passerkort kan du endast få hjälp med att få ett tillfälligt kort under den tid då receptionen är öppen. Receptionen kommer att vara öppen mellan 09:00 – 11:00 och 15:00-16:00.

OBS! Om du är sjuk ska du skicka någon annan att hämta ditt material.

Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov under perioden från och med 30 mars och resten av våren, till och med den 30 juni.

Beslutet gäller samtliga skolformer där nationella prov genomförs.

Läs mer på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgångspunkten är att elever fortsatt ska genomföra sin APL som planerat.

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring skola och förskola.

Folkhälsomyndigheten bedömer att stänga skolor inte är en effektiv åtgärd för att minska smitta i dagsläget. Däremot förbereder regeringen för att kunna ta ett sådant beslut framöver, om det skulle behövas. Om du har ett multisjukt barn och är orolig för barnets hälsa, ta kontakt med barnets läkare för råd.

På gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Strömstad bedrivs undervisningen på distans från och med den 18 mars och tillsvidare.

De elever som studerar vid gymnasiesärskolan i Ed har undervisning på sin ordinarie skola som vanligt.

Skolskjutsarna går som vanligt.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation sker på- och avstigning enbart genom bussens mittdörrar.

Ja, Kulrurskolan har verksamhet som vanligt. Vissa aktiviteter har tillfälligt ställts in på grund av att läraren varit sjuk eller haft sjuka barn eller på grund av för få anmälningar. Barn- och utbildningsförvaltningen följer myndigheternas rekommendationer och tycker att det är viktigt att hålla igång verksamheter, men samtidigt minimera smittrisken.

Läs mer här:

Other languages

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommun@stromstad.se
må-fr 8-16.30

Mer information om Coronaviruset

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-04-02, Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck