HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Vanliga frågor och svar om corona som kommunen hanterar

Strömstads kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Här finner du svar på de vanligaste frågorna.

Sidan är uppdaterad:

Allmänna frågor och svar

Västra Götalandsregionen rapporterar varje vecka statistik för antalet konstaterade fall i regionen föregående vecka. Regionen redovisar då även hur många personer med konstaterad covid-19 som är folkbokförda i respektive kommun.

Strömstad har under pandemin haft ett ganska lågt antal konstaterade fall, men i början av 2021 ökade antalet avsevärt.

Aktuell statistik covid-19 Västra Götaland (längst ned på sidan)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inreseförbud till Norge

Som svensk kan du inte resa till Norge. Undantag kan gälla om du har familj eller din arbetsplats i Norge, observera att du behöver ha handlingar som intygar ditt ärende vid gränspasseringen. Har du som svensk en norsk arbetsgivare och dagspendlar behöver du visa ett negativt covid-test som inte får vara äldre än 7 dagar. Kommunen har lyft frågan om behov av testmöjlighet vid gränsen till regionen.

Norges regering beslutar om inreseförbudet, vad det innebär, vilka som omfattas, krav på testning etcetera.
Norska polisen övervakar och beslutar i varje enskilt fall på plats vid gränsen.
Norska myndigheter informerar om undantag etcetera på Norge.no. Där finns även en chatt där du kan ställa frågor:
Läs mer om de norska resereglerna på Norge.nolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som arbetspendlar till Norge, kontakta din arbetsgivare för specifika frågor kring intyg etcetera.


Resa till Sverige

Från 31 mars gäller lättnader av inreseförbudet till Sverige. För alla som vill resa in till Sverige krävs dock negativt covid19-test inte äldre än 48 timmar. Detta gäller fram till 31 maj. För pendlare och studenter räcker det dock med ett veckogammalt test.

Svenska polisen övervakar och beslutar i varje enskilt fall på plats vid gränsen. Här finns ingående information om undantag etcetera: Om de svenska inreserestriktionrna på Polismyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (se länkar till frågor och svar där).

Sveriges regering beslutar om inreseförbud, vad det innebär, vilka som omfattas, krav på testning etcetera.
Frågor och svar om inreseförbudet på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten har också information om vad som gäller för inresande till Sverige:
Mer om Folkhälsomyndighetens reserekommendationer för resande från Storbrittanien, Danmark, Sydafrika och Norgelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som arbetspendlar till Sverige, kontakta din arbetsgivare för specifika frågor kring intyg etcetera.


Grensetjänsten

Grensetjänsten har information om både norska och svenska gränsregler:
Information angaende covid-19 på grensetjansten.comlänk till annan webbplats

Du har också möjlighet att kontakta Grensetjänsten om du inte finner svar på din fråga i informationen och länkarna ovan: 0571-239 03 (alternativt från Norge 62 83 21 00), info@grensetjansten.com

Det svenska inreseförbudet som infördes 25 januari 2021 medger inte besök i Sverige för tillsyn av fritidsfastigheter. Det är inte heller möjligt att passera gränsen för transit till annat land.

Om svenska inreserestriktioner på Polismyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Se föreskrift om allas ansvar från Folkhälsomyndigheten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccineringen av våra äldre omsorgstagare går framåt även om vi önskat en högre takt.

Se status för vaccinering mot covid-19 i Strömstad här.länk till annan webbplats

Det är Västra Götalandsregionen som samordnar all tesning.

Kommunen erbjuder egentest för sina egna anställda som arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Den som vill göra ett egentest ska då kontakta sin chef som bokar ett testkit. Egentestet är för att se om du har en pågående covid-19-infektion och gäller inte antikroppstest.

Alla andra vänder sig till sin vårdcentral. Läs mer på Vårdguiden 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är Västra Götalandsregionen som planerar och tillgodoser behovet av vård till följd av coronavirus. Ta del av lägesbilden på regionens webbplats. I Strömstads kommuns beredskap ingår planer för utökad bemanning i bland annat omvårdnadsverksamheten, utökad information och hjälp för att minska spridning av smitta, tillgång till utrustning för omvårdnadspersonal samt rutiner och annan beredskap för att ta hand om personer som eventuellt insjuknar på något av våra omvårdnadsboenden.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten, men vissa försiktighetsåtgärder behövs för att minska risken för smittspridning. Från och med 14 juni 2020 är idrottstävlingar, matcher och cuper utan publik tillåtet i alla åldrar, under förutsättning att det sker utomhus och i enlighet med restriktionerna kring offentliga tillställningar.

Observera att regionala och lokal anpassningar kan förekomma utifrån vilket smittryck som gäller i en viss region. Kommunens fritids- och idrottsanläggningar håller öppet för utomhusträning även för vuxna från måndag 8 mars. Det är också öppet för utomhus- och inomhusträning för barn och unga födda 2002 eller senare från i måndags 1 mars. Tänk på att anpassa träningen och hålla avstånd även utomhus!

Du som är över 70 år behöver vara särskilt aktsam om din hälsa. Du omfattas av de allmänna råd som gäller för allalänk till annan webbplats. Det vill säga håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk. Folkhälsomyndigheten är tydlig med att du ska undvika nära kon­takter där smitta kan spridas. Det betyder att du ska undvika närkontakt med andra i till ex­empel butiker och bussar, men gå gärna ut i friska luften! Håll avstånd till dem du träffar.

Har du möjlighet att få hjälp med till exempel handling av matvaror etcetera bör du använda dig av den. Har du fler frågor, kontakta kommuncenter 0526-190 00.

Det finns olika sätt att få hjälp. Fråga i första hand en anhörig. Flera nätverk av frivilliga erbjuder inköp och hemkörning av varor. Kontakt kan förmedlas via kommunens stödtelefon för äldre. Frivilliggrupperna finns på Facebook och heter ”Handlingshjälpen i Strömstad” och ”Din granne i Tanum och Strömstad”. Tänk på att du har ett eget ansvar och se till att du inte lämnar ut kontouppgifter eller motsvarande till någon du inte känner.

Har du fler frågor om detta, kontakta kommuncenter 0526-190 00.

Kan du inte lösa din situation kan du ansöka om bistånd hos kommunen. Då kan hemtjänsten komma att utföra uppgiften.

Inom omvårdnad, förskola och kök behövs ofta extra personal. Kommunens bemanningscentral annonserar när det finns behov av vikarier och välkomnar din ansökan.

Lediga jobb inom kommunen

Vill du hjälpa till på idéell basis finns frivilligorganisationer som du kan vända dig till.

Här hittar du kontaktuppgifter till frivilligorganisationer

Coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand genom kontakt med droppar och sekret från luftvägarna. Överföring av smitta kan ske direkt från hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta, eller vid kontakt mellan personer, så kallad kontaktsmitta. Det har också visat sig att smitta kan spridas från en person som har infektionen, trots att hen inte har symtom.

Det är fortfarande oklart om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridning av covid-19. Genom att tvätta händerna och undvika att röra vid ansiktet samt att undvika nära kontakt med sjuka människor minskar risken för smitta. Läs mer på

https://www.folkhalsomyndigheten.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar - förskola och skola

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom. 31 augusti kom Folkhälsomyndigheten med en ny vägledning till regionerna i deras arbete med att påvisa pågående covid-19-infektion hos barn och unga. Där rekommenderas barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern att testa sig för att snabbare kunna återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det. Där finns också råd om att barn som har varit hemma från förskolan/skolan i sju dygn för en infektion och sedan tillfrisknar och är pigga, kan gå tillbaka till skola och annan verksamhet även om de har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torr hosta och lätt snuva och även om inget prov tagits.

Folkhälsomyndigheten om testning av barn och unga och snabbare återgång till skolanlänk till annan webbplats

Från den 1 december gäller nya förhållningsregler, även mindre barn omfattas nu av regeln om familjeisolering. Det vill säga: även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen även för äldre elever. Läs mer om familjeisolering på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten betonar fortsatt bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Personal i för- och grundskola har heller inte en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper. Förändringen syftar dock till att skapa lugn och arbetsro i verksamheten och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan.

Ja, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation sker undervisning delvis på distans vid Strömstad Gymnasium och i stort sett helt vid Strömstads Vuxenutbildning. Det innebär att elever utifrån ordinarie schema studerar hemifrån med stöd av lärare. Under mars 2021 öppnade gymnasiet upp för delvis närundervisning. Planen är att successivt återgå till närundervisning helt enligt följande:

v. 14 Påsklov
v. 15 År 1 och 2 samt HA18 har närundervisning
v. 16 Åk 1, 2 och 3 har närundervisning

Flera klasser kommer att gå på arbetsplatsförlagt lärande (APL) v 15–20 och kommer därför inte att vara på plats på skolan.

Ja, elever på högstadiet hade under sin period av distansundervisning möjlighet att hämta kylda lunchlådor på skolan. Även för dem som har distansundervisning vid Strömstads Gymnasium finns möjlighet att hämta lunchlådor. För att beräkna hur många portioner som ska lagas och undvika matsvinn, behöver lunchlådorna beställas i förväg. Du som vårdnadshavare beställer luchlådor veckovis via formulär här:

> Beställning av lunchlådor för avhämtning i Strömstadlänk till annan webbplats

> Beställning av lunchlådor för avhämtning i Tanumlänk till annan webbplats

Utifrån nuvarande situation med ökad smittspridning i samhället är det inte ändamålsenligt att informera vårdnadshavare och elever vid enstaka bekräftade smittade bland personal eller barn/elever på en skola eller enhet. Varje skolenhet har kontakt med smittskyddet inom Västra Götalandsregionen och får instruktioner om och när eventuella utskick ska göras till en klass eller till samtliga på en skola.

 • Vi är hemma vid minsta symptom och stannar kvar hemma tills vi varit symptomfria i + 48 timmar.
 • Upprätthåller god handhygien, för både barn, elever och personal.
 • Utökad städning.
 • Skyltar om att hålla avstånd.
 • Bänkar och stolar ställs isär.
 • Inga stora samlingar. Föräldramöten ersätts med skriftlig information.
 • All hämtning och lämning på förskolan och skolan sker i största möjliga mån utomhus.
 • Prioriterar utomhusaktiviteter och lektioner utomhus när det är möjligt.
 • Raster ska hållas utomhus, så att färre personal och elever samlas inomhus, i korridorer etcetera.
 • Begränsar flytt/byten av personal mellan enheter (gäller även städ och måltid), detsamma gäller för vikarier. Enbart bemanningscentralens vikarier anlitas.
 • Vi försöker erbjuda information på flera språk, så att alla kan ta del av viktiga budskap kring pandemin.
 • Personalen erbjuds egentest vid lindriga symtom för att säkerställa att det är säkert att gå till arbetet. (De som testas positivt följs upp av sjukvården.)
 • Risk- och sårbarhetsbedömningar är framtagna för huvuddelen av våra verksamheter med anledning av covid-19, för genomtänkt och god planering av verksamheterna.
 • Personalen har möten digitalt istället för att träffas fysiskt och har fått utbildning i att använda digitala verktyg.
 • Skolelever genomför inte längre delar av undervisningen på andra skolor, utan detta löses nu på elevens hemskola (till exempel moderna språk och hemkunskap), med syfte att inte elever från olika skolor ska mötas.
 • I den utsträckning som det är möjligt, så har elever i olika klasser sina raster på olika tidpunkter, för att minska antalet individer som samlas på en och samma plats.
 • Personal inom skolverksamheten har getts möjlighet att använda skyddsutrustning (visir) när så önskas, till exempel i situationer när det kan vara svårt att hålla avstånd till elever och annan personal.
 • Skolpersonal uppmanas att inte mötas och träffas i lärarrum utan att man sprider ut sig i befintliga lokaler under lunch och raster.
 • Pedagoger uppmanas att jobba hemifrån med planering och administration.

Det är viktigt att hitta en balans mellan barn och ungas behov av, och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som behöver vidtas för att förebygga och minska spridningen av covid-19. Kommuner har endast laglig rätt att stänga en skola eller förskola om något av dessa skäl finns:

 1. på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten
 2. efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning
 3. därför att skolan ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten beslutat ska vara avspärrat
 4. på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten
 5. för att regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal eller nivå

Kommunen följer såklart lagen och agerar om det finns skäl enligt ovan. Hittills har en skola tillfälligt behövt stängas på grund av personalfrånvaro. Kommunen stämmer kontinuerligt av läget med smittskyddsläkare.

Om en skola eller förskola behöver stängas måste kommunen ändå kunna erbjuda barnomsorg för barn, vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Läs mer i Folhälsomyndighetens kunskapssamling om covid-19 hos barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det blir aktuellt att stänga förskolor och grundskolor kommer du som vårdnadshavare att bli ombedd att anmäla att du behöver barnomsorg, på grund av att du arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Strömstads kommun följer MSBs (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) råd och har valt att inte, i förväg, be vårdnadshavare anmäla behov av barnomsorg vid eventuell stängning, utan du får information från skolan om hur du ska göra om det blir aktuellt. Om du är osäker på om den verksamhet du arbetar inom räknas som samhällsviktig eller inte, fråga din chef/arbetsgivare.

MSBs allmänna råd om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kulturskolans verksamhet har tillfälligt satts på paus eller haft distansundervisning under februari 2021. Från och med måndag 8 mars startar kulturskolan upp sina verksamheter igen för barn och elever födda 2002 eller senare. Du som vårdnadshavare eller annan vuxen följeslagare ska inte följa med eleven in på skolan. Kulturskola för vuxna är fortfarande pausad.

Hur smittan kommit in vet vi inte idag och vi spekulerar inte heller om detta. Eventuell smittspårning sker via Smittskyddet Västra Götaland/vårdcentralen.

Vid minsta tecken på luftvägsbesvär eller feber stannar personalen hemma tills de varit symtomfria i två dagar. Detta gäller såväl fast personal som timanställda. Samma regler gäller för barn/elever, här har vårdnadshavaren ett egenansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Barn- och utbildningsförvaltningens mål är att begränsa antal vikarier och personalförflyttningar mellan enheterna för att minska risken för smittspridning. Detta betyder inte att vi inte tar in vikarier, det behövs ibland då vi har en frånvaro mellan 7-15 procent på personalen. Enbart bemanningscentralens vikarier anlitas.

Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen rekommendation om att hålla friska barn och elever hemma från förskola och skola. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla personer med symtom på luftvägsinfektion, feber eller hosta - även lindriga sådana symtom - att stanna hemma för att inte smitta andra.

Om någon i familjen konstaterats ha covid-19, ska barnet stanna hemma. Läs mer om familjeisolering på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Just nu är det många elever som ska stanna hemma och ha undervisning på distans. Det gäller alla högstadieelever och även gymnasiet.

Folkhälsomyndigheten: covid-19 hos barn och unga – en kunskapssammanställninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster:

När smittspridningen ökar i samhället och när varje individ uppmanas vara hemma vid minsta symptom på förkylning kommer även personal i förskolor och skolor att behöva vara hemma under perioder. Detta kan komma att påverka personalsituationen vid våra förskolor och skolor. Vi behöver ha en hög grad av flexibilitet och det finns handlingsplaner för olika scenarier. Under hösten 2020 pendalde närvaron kraftigt mellan 9 och 70 %.

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolskjutsarna går som vanligt. Men tänk över om du verkligen behöver resa med kollektivtrafiken. Om du kan gå eller cykla till och från skolan så ger du plats till de som verkligen behöver resa i kollektivtrafiken. Västtrafik försöker minska trängseln ombord och kör därför all trafik som går. Men vi behöver alla hjälpas åt genom att undvika onödiga resor och gå och cykla när vi har möjlighet. Fortsatt gäller att på- och avstigning enbart sker genom bussens mittdörrar. Fordonen städas dagligen och vid behov. Är du född 2004 eller tidigare ska du bära munskydd om det är trångt på bussen.

Frågor och svar - omsorg

 • Till följd av ökad smittspridning har kommunen ytterligare anpassa verksamheten. Följs statusuppdateringen via stromstad.se. Bland annat gäller besöksförbud för närvarande vid våra boenden för ädre.I övrigt gäller:
 • Vi har rutiner för säkra besök vid våra i vård- och omsorgsboenden (äldreboenden och boenden för personer med demens) liksom bostäder inom funktionshinderområdet (servicebostäder, gruppbostäder och boenden inom socialpsykiatrin). Vid besöksförbud görs undantag endast för besök i livets slutskede.
 • Vi prioriterar information till egen personal om erforderliga hygienrutiner och andra rutiner för ett smittsäkert arbetssätt. God hygien är mycket viktigt för att minimera risken för smittspridning. Uppdaterade, lokala rutiner finns på varje arbetsplats.
 • Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer liksom Vårdhygiens hygienråd och riktlinjer. Här finns bland annat anvisning om typ av skyddsutrustning vid minsta symptom hos omsorgstagaren liksom om isolering av vårdtagare vid bekräftad smittsam sjukdom. Läs mer om hur skyddsutrustningen används.
 • Instruktionen till medarbetare med luftvägsymptom, även lindriga, är att stanna hemma från jobbet. Man ska vara symptomfri i minst två dagar innan återgång till jobbet. Vid återgång till arbete med kvarstående, mild symptom görs en självtest för att utesluta Covid-19.
 • Vi har stängt våra mötesplatser för seniorer, men förmedlar hjälpinsatser via kommuncenter, tel 0526-190 00.
 • Vi förbereder alla medarbetare på vilka rutiner som gäller för insatser hemma hos brukare om ett sjukfall i covid-19 skulle inträffa. Lager av skyddsutrustning har byggts upp och brist finns inte i dagsläget. Hemtjänsten har ett kit med extra skyddsutrustning att använda vid misstanke om smitta i sina bilar. Ansiktstäckande visir används alltid i vårdtagarnära arbete.
 • Beredskap finns för att med kort varsel öppna en avdelning för mellanvård av vårdtagare med konstaterad eller misstänkt smitta. Behovet av sådana platser har hittills varit litet.
 • Vi har ett nära samarbete med våra vårdcentraler, Vårdhygien och smittskyddet i Västra Götaland. Ny information från nationella myndigheter utvärderas och omsätts vid behov i verksamheten.
 • Vi begränsar antalet vikarier i personalstyrkan per enhet så att enskilda boenden så långt som möjligt har sina egna timvikarer.

Om misstanke om smitta finns gäller följande:

 • Boende inom äldreomsorgen är en prioriterad grupp för provtagning. Provtagning sker efter kontakt med ansvarig läkare på vårdcentral vid misstanke om smitta.
 • Antalet personal som vårdar personen begränsas.
 • Om smitta konstateras isoleras vårdtagaren så att andra brukare och vår personal inte riskerar att smittas. Anhöriga till andra vårdtagare på boendet informeras om att smitta förekommer på boendet.
 • Vi fortsätter att utföra vårt uppdrag som vanligt. Skyddsutrustning används enligt anvisade rutiner från Smittskyddet i Västra Götaland.

Personal inom hemtjänst och hemsjukvård är rustade för insatser till personer som har luftvägssymtom. Skyddsutrustning används enligt anvisning från Västra Götalandsregionen. Inriktningen är att personerna så långt som möjligt ska få vård i sitt eget hem eller på sina rum vid respektive boende.

Möjlighet till omvårdnad i särskilda mellanvårdsenheter finns för vårdtagare med misstänkt eller bekräftad covid-19 som inte kan klara sig i eget boende. Dessa kommer att fungera som ett korttidsboende för behövande. Vårdtagarna kan komma både från egna hem, från något av våra boenden och från sjukhuset.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer! De syftar till att skydda dig och våra äldre liksom till att minska smittspridningen i samhället.

Respektera restriktionerna kring besök vid våra boenden även om det är begränsande för dig och den som står dig nära.

Digitala möten minskar risken. Det kan vara trevligt att se varandra även om det inte går att träffas fysiskt. Har du en ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga trots besöksförbud. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och Messenger som gör digitala möten möjliga.

Saknar du tekniken kan du få hjälp i Kommuncenter i Strömstads stadshus. Du sitter enskilt, men får hjälp med uppkopplingen. Prata med personal på boendet och kom överens om en tid som passar dina anhöriga.

Det finns en prioritering av hur personalen ska arbeta för att tillgodose de viktigaste behoven hos våra brukare. Blir många sjuka inom exempelvis omvårdnad kan personal från andra verksamhetsområden inom kommunen sättas in för att utföra arbete inom hemtjänsten eller på våra boenden.

Tillräcklig bemanning kräver att vi har vikarier! Välkommen att göra en insats! Vår bemanningscentral annonserar när det finns behov av fler vikarier. Läs mer här: www.stromstad.se/timvikarielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västtrafik arbetar med att skapa så trygga resor som möjligt under rådande läge. Ensamåkning infördes 27 mars 2020 inom sjukresor och färdtjänstresor. Du beställer din resa som vanligt men reser ensam i fordonet. För att öka tryggheten och minska risken för smitta har Västtrafik även stängt framsätet i sina servicefordon (från och med 27 april 2020).

Mer om Västtrafiks restriktioner kring resande under pandeminlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar - besöksnäring, evenemang, handel

Kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning ansvarar för att kontrollera efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter för att förhindra smittspridning på serveringsställen, det vill säga barer, kaféer och andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster. Kommunen kan påpeka brister och om brister kvarstår och inte åtgärdas kan beslut om föreläggande eller förbud riktas mot verksamheterna. Läs mer om kommunens tillsyn

För brister i inomhuslokaler på andra platser än serveringsställen, till exempel i gym- och idrottsanläggningar, badhus, matbutiker och köpcentrum är det Länsstyrelsen som har tillsyn enligt tillfällig pandemilag.
Synpunkter på brister i dessa lokaler lämnas till vastragotaland@lansstyrelsen.se, 010-224 40 00.
Länsstyrelsen kan meddela en verksamhetsutövare vilka åtgärder som måste genomföras och besluta om vite, om verksamhetsutövaren inte utför dessa åtgärder. Läs mer om Länsstyrelsens uppdrag på deras webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är alltid arrangören som ansvarar och beslutar om vad som gäller, exempelvis om en föreställning ställs in, skjuts upp eller om det går att få tillbaka pengarna för biljettkostnaderna. Från 10 januari 2021 gäller beslutet att max 8 personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Den som inte följer dessa regler kan åläggas med böter eller fängelse.

Vad gäller de kulturarrangemang och sammankomster där Strömstads kommun står som arrangör ställer vi in, skjuter vi upp eller anordnar onlineevenemang tills vidare.

Stanna hemma om du har symtom, även lindriga!
Undvik att gå in i butiker och köpcentrum om det är trångt!
Håll avstånd till andra!
Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt!
Var noga med din handhygien!

Du som är 70 år eller äldre kan få hjälp med att handla. Se svar med kontaktuppgifter under allmänna frågor längre upp.

Ska vi genomföra planerat arrangemang/möte?

För alla evenemang och sammankomster rekommenderas att ni gör en riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker, och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen. Från 10 januari 2021 gäller beslutet att max 8 personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Den som inte följer dessa regler kan åläggas med böter eller fängelse.

Använd Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyglänk till annan webbplats

Läs mer här:

Other languages

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck