HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Lena tipsar om att minska smittspridningen

Kommunstyrelsens ordförande om Corona och situationen i Strömstad

Den här våren har inte blivit som det var tänkt. Coronapandemin har påverkat hela samhället och även om vi kunnat hålla själva smittspridningen på en låg nivå i Strömstad, hör kommunen till de områden i Sverige som ekonomiskt drabbats hårdast. Det är mycket tufft för många och även om vi ser vissa tecken på återhämtning så är detta långt ifrån över.

Därför behöver vi alla hålla i och hålla ut ett tag till för att så snabbt som möjligt kunna återgå till ett normalläge. Tack till alla er som kämpat och som behöver kämpa ett tag till.

Norges regering anser i dagsläget att smittsituationen i Sverige innebär risk för spridning av coronavirus till Norge och behåller åtminstone ytterligare någon tid reserestriktionerna för de norska besökare som vi saknat större delen av våren och behåller restriktionerna även för de svenskar som vill resa till Norge. Vi hoppas givetvis att de karantänsregler som gör att många norrmän väljer att inte resa hit ändras och att vi kan återgå till det normalläge som vi är vana vid.

Samtidigt som Norges regering avråder sina landsmän från att resa till Sverige med hänsyn till smittrisk vill jag betona att smittsituationen i norra Bohuslän idag är på en glädjande låg nivå. Vi har i Strömstad få konstaterade sjukfall och ännu så länge även få som bekräftats smittade av Covid 19. I samband med ökad provtagning kan vi räkna med att fler fall kommer att konstateras. Det ska vi vara medvetna om även om det i nuläget inte är mer riskfyllt att resa till Strömstad än till Halden.

Många företag påverkas kraftigt, det gäller även kommunens organisation och ekonomi. Arbetet med att planera och bygga upp en beredskap för att på bästa sätt möta de utmaningar som Covid 19-pandemin för med sig har tagit mycket kraft för många av våra anställda och personal inom äldreomsorgen och omvårdnaden har genomgår ett riktigt styrkeprov. Vi är många som har er att tacka för att smittläget ser ut som det gör idag. Ett stort tack för det och ett stort tack för att ni även ställer upp i sommar!

Vårt lokala näringsliv med många butiker och restauranger drabbas hårt när kunderna uteblir. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder och åtgärdspaketen har avlöst varandra. Exakt hur stöden kommer berörda företag till nytta vet vi inte fullt ut ännu, men min förhoppning är att de ska dämpa de mest negativa effekterna.

Jag lider dock med alla de som förlorat sina arbeten eller är permitterade. Färska siffror visar att ungefär 30 procent av vår arbetsföra befolkning antingen är öppet arbetslösa eller permitterade. Det är overkliga siffror för en kommun som normalt sett har mycket liten arbetslöshet. Glädjande är dock att besöksnäringen rapporterar att bokningar började strömma in från hela Sverige sedan regeringen öppnat för inrikes resande i sommar.

Strömstadsborna har tagit och fortsätter att ta ansvar för pandemin. I sommar hjälps kommunen, företag och föreningar åt att påminna om hälsomyndigheternas råd och se till att de följs. Det är bara genom att hålla nere smittspridningen som vi snabbt kan återgå till ett normalläge. Vi vet dock inte hur snabbt det kan gå eller exakt hur den nya vardagen kommer att se ut för oss. Klart är att vi är många som behöver göra mer för att bredda basen i det lokala näringslivet. Den sårbarhet det innebär att vara beroende av en specifik kundgrupp har vi nu alla fått erfara på ett mycket brutalt sätt. Dessa erfarenheter och de nya besökare som hittar hit i sommar kan i bästa fall ge oss viktig vägledning för framtiden.

I skuggan av Coronakrisen har den lokala politiken under våren tagit flera viktiga beslut. Nya detaljplaner har antagits, en i området mellan gymnasiet och KGH-fastigheten. Detta ger företaget KGH möjlighet att expandera vilket kan resultera i ett antal nya arbetstillfällen. En annan antagen detaljplan gäller området vid Bojarskolan där den nya planen möjliggör för byggnation av idrottshall och matsal för att kunna möta det ökade elevantalet.
Kommunfullmäktige har också beslutat att förvärva fastigheten Pilen 5 vid Skeppsbroplatsen. Den tidigare sjukhusfastigheten har ett strategiskt läge och potential att rymma både nytt boende för äldre och ett nytt måltidskök. Satsningen kan också göra det möjligt att frigöra andra lokaler som kommunen använder i centrum till förmån för centrumutveckling.

Jag vill passa på att rikta en särskild sommarhälsning till våra äldre invånare. Många upplever restriktionerna som ytterst påfrestande och tråkiga. Men ni behöver fortsatt ta hand om er hälsa extra noga och vi behöver fortsatt er hjälp. Håll avstånd och umgås med andra enligt de rekommendationer och riktlinjer som gäller – träffa nära och kära utomhus. Ni hjälper inte bara er själva utan räddar också liv på andra.

Och för oss alla gäller det givetvis att följa myndigheternas råd för att hejda smittspridningen. Håll avstånd och tänk på handhygienen, ta hand om den egna hälsan - res inte och gå inte till jobbet om ni inte är helt friska!

Jag passar på att slå ett slag för hemester, för vi bor ju ändå mitt i sommarparadiset. Njut av vår fantastiska natur i sommar. I skärgården, längs kusten och till sjöss finns både utrymme och upplevelser utöver det vanliga och kommunens inland bara väntar på att utforskas.

Till sist: handla lokalt! Tänk på att varenda fika och varje inköp i en lokal butik hjälper våra företagare.

Trots svåra tider – låt oss alla ha en härlig sommar!


Kent Hansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Strömstads kommun

Rubrik

Text

Rubrik

Text

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck