Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)


Information om coronaviruset

Sidan är uppdaterad:

Vård och omsorg/stöd för äldre

Vi värnar särskilt om alla invånare över 70 år. Det är särskilt viktig att du och dina anhöriga följer myndigheternas rekommendationer.

Pandemin är begränsande för äldre som mer än andra tvingats till nya rutiner. För dig som behöver råd om handling, mediciner eller annat: ring kommuncenter 0526-190 00.

Att hålla smitta borta från omsorgstagare vid kommunens olika boenden för äldre är viktigt. Största försiktighet gäller vid besök och vi provtar alla som flyttar in eller skrivs ut från sjukhus till ett boende. Samtliga omsorgstagare vid boenden, i hemtjänst och hemsjukvård har erbjudits dos 3.

Smittsäkra besök vid boenden

I takt med att äldre och personal vid våra boende vaccinerats anpassar vi också rutiner och regler kring besök. Personal och du som är anhörig behöver fortsatt följa hygienregler och eventuella anvisningar om skyddsutrustning i samband med besök.

Insatser för att skydda äldre och andra i riskgrupp

Inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter finns kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. För att hantera smittspridningen av coronavirus görs en rad kompletterande insatser:

  • Vi säkrar bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetare. Särskilt viktiga funktioner identifieras och beredskap upprättas.
  • Vi har beredskap för att vid behov kunna isolera smittade eller misstänkt smittade personer vid äldreboenden och gruppbostäder. Smittspårning sker vid påvisad smitta bland personal eller hos boende.
  • Vi informerar löpande all personal om vikten av att följa de basala hygienrutinerna. Rutin för kontinuerlig uppdatering av kunskap liksom för introduktion av ny personal finns.
  • Vi provtar vårdtagare som flyttar in till ett boende i förebyggande syfte. Det gäller även vårdtagare som återvänder från sjukhusvistelse.
  • Vi säkerställer tillgången till nödvändig skyddsutrustning och använder den enligt gällande anvisningar.
  • Personal erbjuds vaccin enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Other languages

Tipsa EN VÄN

SENAST UPPDATERAD: , Maria Isaksson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck