HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Totalförsvarsövning 2020

Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft. Strömstads kommun deltar i likhet med övriga kommuner i Sverige.

Omplanering av totalförsvarsövningen på grund av corona- pandemin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret och prioriterade uppgifter för kommuner är:

  • säkerhetsskydd,
  • etablering av krigsorganisation,
  • krigsplaceringar för att säkerställa tillgång på personal,
  • kompetenshöjning av kommunledningen.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och krig. Det handlar främst om att:

  • Värna civilbefolkningen,
  • Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
  • Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i närhet.

Ökad förmåga till förvar genom träning

För att träna vår samlade försvarsförmåga genomförs totalförsvarsövningen stegvis under 2020. Samtliga kommuner i Sverige deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner och flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

- Övningen ger oss en möjlighet att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen och hjälper oss att få bättre förutsättningar för fortsatt planeringsarbete, säger Peter Dafteryd, krisberedskapssamordnare i Strömstads kommun.

- Vi deltar i den här övningen för att öka förmågan att klara av de uppgifter som vi har under höjd beredskap, fortsätter Peter.

Genom att delta i övningen uppfyller Strömstads kommun ett av kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar.

Film om Totalförsvarsövning 2020

Kontakt

Kommuncenter

Stadshuset Norra Bergsgatan 23.

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Växeln öppet vardagar:
8:00 - 12:00,
13:00- 16:30

Säkerhetssamordnare

Via växel 0526-190 00
kommun@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Peter Birgersson Dafteryd