MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Utbildningar

Kurser i Brandkunskap, Heta arbeten och Anläggningsskötare ges vid behov. 

Brandkunskap för alla

Det här är en grundläggande brandskyddsutbildning som vi skräddarsyr för just den verksamhet som du bedriver. Tillsammans med en erfaren instruktör lägger du upp ett program som stämmer med dina önskemål och ambitioner. Lämplig tid och plats för utbildning, på företaget eller hos oss, avgörs i samråd med vår instruktör.

Utbildningsmål Vi lär oss grundläggande brandkunskap och brandens förlopp samt hur vi rätt agerar vid en brand. Dessutom det viktigaste, hur vi förebygger bränder.

Brandskyddet på din arbetsplats  Vi gör en rundvandring på din arbetsplats - ett bra sätt att öva upp blicken för brandskydd! Vi kontrollerar tillsammans hur det står till med t ex utrymningsvägar, brandsektioneringar, viktiga dörrar, larmmöjligheter och släckredskap - hur de fungerar och var de är placerade. Det kanske finns någonting på din arbetsplats som behöver åtgärdas. Praktiska släckövningar ingår.

Kurslängd Kursen omfattar totalt 3 - 5 timmar beroende vilka moment som du vill ska ingå.

Kursavgift Uppgifter om kostnad för en kurs fås på Räddningstjänsten. I priset ingår instruktör, material och fyra handbrandsläckare.

Intyg Efter varje genomgången utbildning erhålls ett intyg på genomförd utbildning

Heta arbeten

Utbildningen av alla typer av Heta arbeten t ex svetsning, skärning, lödning och läggande av tätskikt på tak leder till ett certifikat som ger kompetens till att utföra arbetsuppgifterna. Utbildningen följer de regler som framtagits i samarbete mellan Svenska Brandskyddsföreningen och försäkringsbolagen i Sverige.

Försäkringsbolagen kräver att du som utför brandfarliga "Heta arbeten" skall ha en godkänd utbildning. Certifikatet gäller i fem år. Deltagare som genomgått utbildning i "Heta arbeten" via Brandskyddsföreningen Väst får meddelande när det är dags att förnya certifikatet.

Utbildningsmål
Efter kursen skall du kunna: grundläggande brandkunskap, de tio säkerhetsreglerna, begreppet brandskyddsansvarig samt vilka krav som försäkringsbolagen ställer. Du skall även kunna hantera handbrandsläckare.

Praktik 
Vi går igenom släckmedel och släckutrustning. Du får lära dig att hantera gasflaskor om det börjar brinna, praktiska släckövningar med handbrandsläckare och brand i kläder med mera.

Kurslängd
Kursen består av en teoridel på räddningsstationen i Tanum eller Strömstad och en praktisk del som hålls på räddningstjänstens övningsfält, totalt sex timmar.

Kursavgift
Uppgifter om kostnad för en kurs fås på Räddningstjänsten. I priset ingår kursdokumentation, certifikat, kursintyg och kaffe.

Anmälan via Svenska Bandskyddsföreningen Väst

Brandskyddsföreningens webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anläggningsskötare för automatiskt brandlarm

Utbildning förAnläggningsskötare av automatlarm. Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas och få så små konsekvenser som möjligt. På varje enhet skall minst två anläggningsskötare vara väl förtrogna med anläggningen och ha erforderliga kunskaper för att kunna utföra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Utbildningen bör förnyas med jämna mellanrum.

Målsättning
Förstå syftet med automatiska brandlarm. Kännedom om krav, föreskrifter, regler och anläggningstyper, samt förstå vikten av skötsel och underhåll.

Kursinnehåll

  1. Brandlarm, kontrolljournal
  2. Dekteringsprinciper
  3. Anläggningstyper
  4. Vad säger försäkringsbolagen
  5. Åtgärder vid larm, frånkoppling av sektioner
  6. Undvik onödiga larm
  7. Checklista för anläggningsskötare
  8. Larmorganisation
  9. Praktik

Plats Strömstads Räddningstjänst, Ringvägen 112, Strömstad

Tid En dag, 08.00-16.00

Kontakt

Räddningstjänsten
raddningstjansten@stromstad.se

Räddningschef
Christer Nilsson
0526-191 02
070-606 14 78

Ställföreträdande Räddningschef
Ida Luther Wallin
0526-191 01

Brandinspektör
Håkan Baatz
0526-191 03

Besöks- och leveransadress: Räddningstjänsten Strömstad
Ringvägen 112
452 35 Strömstad

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Ida Luther Wallin