HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Snö och halkbekämpning

Vinterväglag är alltid besvärligt. Ibland kan det komma mycket snö eller bli kallt på kort tid. Vid snöfall eller halka strävar Strömstad kommuns personal alltid efter att komma igång tidigt med snö- och halkbekämpningen på kommunala vägar.

Arbetsledare i beredskap

Det finns alltid arbetsledare i beredskap dygnet runt som bevakar väderläget. SMHI varnar vid snabbt väderomslag men lokala variationer kan variera mycket.

Vår prioriteringsordning är backar, gång- och cykelbanor, huvudstråk, övriga vägar och villagator.

Vi kan omöjligt vara på alla gator samtidigt. Om du kör bil, cyklar, eller går måste du räkna med sämre väglag på vintern än annars under året. Svarthalka, frosthalka och snö innebär att du måste anpassa dig efter väglaget för en trygg resa.

Ha tålamod - vi kommer!

Vem ansvarar var?

Strömstad kommuns gatuavdelning ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på kommunala vägar samt kommunala cykel- och gångbanor. De flesta kommunala vägarna ligger inom tätorten i Strömstads centrum och Skee.

Kommunen ansvarar inte för Statliga (Trafikverket) och privata vägar (vägförening). Delar av ringvägen i Strömstad tillhör till exempel Trafikverket. Har du frågor kring snöröjning på Statliga vägar ska du kontakta Trafikverket på telefon 0771-171819.

Kartbilden under visar kommunal väg i blå färg. Övriga vägar i kommunen tillhör trafikverket (röd färg) eller är enskilda (grön färg).

Karta över snöröjning på enskilda vägar.

Snöröjning av enskilda vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar, andra sammanslutningar eller enskilda personer har ansvar för snöröjning och halkbekämpning av de enskilda vägarna. Enskilda vägar är i princip de vägar som inte är statliga eller kommunala, alltså de flesta mindre vägar utanför tätbebyggt område. Vänd dig till din lokala samfällighets- eller vägförening om du har frågor kring dessa vägar.

Om följande villkor är uppfyllda snöröjs enskilda vägar i kommunal regi:

 • vägen ska betjäna fastigheter där det bor personer folkbokförda på fastigheten
 • vägen ska vara längre än 100 meter. Kortare väg plogas endast om det bor pensionärer längs vägen
 • snödjupet ska vara minst 10 centimeter innan snöröjning utförs. Avser snö som fallit under 24 timmar
 • vägen ska vara framkomlig för traktor med plog. Fri bredd 3,5 meter
 • vägen ska hållas fri från träd och grenar som vid snöbelastning hänger över vägen. Fri höjd 4,6 meter
 • vägen ska vara fri från uppstickande stenar och rötter som kan skada entreprenörens utrustning
 • vägen ska vara utmärkt med snökäppar 0,5 meter utanför vägkant
 • vägen ska förses med snöstaket där det finns risk för större snösamlingar

Kommunen halkbekämpar inte enskilda vägar.

Uppfyller din väg ovanstående villkor kan du beställa snöröjning, kontakta Tekniska förvaltningen på mejl tn@stromstad.se

Fastighetsägarens ansvar

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning på gångbaneutrymmen utmed fastigheter i Strömstads kommun ligger på fastighetsägaren.

Fastighetsägare är skyldiga att inom gångbaneutrymmet som finns runt fastigheten vidta ett antal åtgärder. Med gångbaneutrymme avses gångbana eller där gångbana inte finns ett utrymme på en meter ut i vägbanan. Inom gångbaneutrymmet skall följande göras av fastighetsägaren.

 • avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken. Avser även snö på tak och istappar från hängrännor
 • halkbekämpa med sand eller flis. Salt bör endast användas undantagsvis Sand och flis avlägsnas när det inte längre fyller sin funktion eftersom det annars kan medföra halkrisk. Sand och flis kan sopas ut i gatan fram till och med mars månad
 • hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is
 • snö och is som läggs ut på allmän plats måste genast forslas bort
 • avlägsna snö och is fram till sopkärl och brevlådor
 • snö får inte läggas ut på gatan

Hämta flis/sand för halkbekämpning

När det är halt ute kan du hämta flis/sand gratis, i kärl upp till 10 liter, om du vill halkbekämpa utanför ditt eget hus.

Här finns sand/flis att hämta:

 • Strömstads centralförråd
 • Brandstationen i Skee
 • Miljöstationerna på Nordkoster och Sydkoster

Tillsynsansvar

Miljöavdelningen har tillsynsansvaret över all skötsel av gångbanorna.

Hjälp med snöröjning?

Vill du kan du få hjälp med snöröjningen, kontakta en entreprenör.

Kontakt

Trafikverket

0771-171819
trafikverket@trafikverket.se

Webbsida
www.trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommuncenter

Stadshuset,
Norra Bergsgatan 23.

0526-190 00
kommun@stromstad.se

Växeln öppet vardagar:
8:00 - 12:00
13:00- 16:30

Jour
0526-191 50

Länkar

Felanmälan

Metoder för halkbekämpning

I Strömstads kommun använder vi salt och grus. Grus används på cykel- och gångvägar samt sidogator. Större bilvägar (genomfartsleder) saltar vi för att minska halkan.

Gruset tas bort när våren kommer, under mars - april månad.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-11-03, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson