HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Trädfällning utanför tätort

Till dig som vill fälla träd på kommunens mark utanför centrala Strömstad och Skee, vilka förvaltas av Gatuavdelningen.

Strömstad kommun får ofta in önskemål från allmänheten om att få fälla träd som står på kommunal mark.

För att kunna göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall vill vi att du som har sådana önskemål fyller i och skickar in nedanstående ansökan. När kommunen mottagit din ansökan görs en bedömning utifrån kriterierna nedan. Vi gör vårt bästa för att hantera ansökningarna inom rimlig tid, men vi ber om visad hänsyn då det under vår och sommar är hög arbetsbelastning.

Observera att ansökan inte gäller den stadsnära skogen inom Strömstad eller Skee.

Kriterier för bedömning av träd

Generellt sett är kommunen restrektiv med att tillåta fällning av träd. Varje enskilt fall bedöms var för sig och varje träd bedöms utifrån följande kriterier:

  • Trädets värde med avseende på ålder, art och biologiskt värde
  • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.

Kommunen behandlar ansökan under augusti alternativt under januari månad. Beslut lämnas till sökanden under september respektive under februari. En godkänd ansökan fungerar som ett avtal mellan kommunen och sökanden. Se avtalsvillkor på sida 3 i blanketten. Avtalet blir bindande när kommunen skriftligen undertecknat handlingen.

Blanketten hittar du under E-tjänster och självservice, Naturvård, parker

Observera att trädfällningen samt dess omkostnader betalas av sökanden.

Ansökan skickas till:

Strömstads kommun Tekniska förvaltningen Gatuavdelningen 452 80 Strömstad E-post: tn@stromstad.se

kontakt

Tekniska förvaltningen

Besöksadress
Prästängsvägen 30

Gatuavdelningen
Conny Hansson
0526-191 60
tn@stromstad.se

 

Rubrik

Text

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-03-29, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck