HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

SO-ämnen


Amnestylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
En global rörelse som arbetar för mänskliga rättigheter. Här kan du bland annat läsa artiklar ur tidskriften Amnesty Presslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BBC - British Historylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
BBS:s genomgång av den brittiska historien, från antiken till modern tid.

BBC News - Country Profiles länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ger en snabbguide till historia, politik och ekonomisk bakgrund för världens länder och territorier. Dessutom kan du hitta fakta om ett antal internationella institutioner, och ta del av ljud-och videoklipp från BBC:s arkiv.

BBC – Religionslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
En länksida med utförlig information om stora och små religioner.

Big History Projectlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Big History försöker greppa historien i sin helhet genom att undersöka vårt förflutna, förklara vår nutid och föreställa sig vår framtid. Skolversionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster av Big History.

BRÅ (Brottsförebyggande rådet)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myndighet som verkar för att minska brottslighet. Här finns fakta om brottsutveckling och statistik för olika typer av brott.

Center mot våldsbejakande extremismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
CVE har till uppgift att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. CVE:s publikationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
CAN är en ideell opartisk förening som informerar om droger av olika slag. Även spelberoende ingår. Informationen finns bland annat i tidskriften 
Alkohol & Narkotikalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och i Rapporter och undersökningar. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

CIA - The World Factbooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Aktuell information om världens alla länder.

ECPATlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Barnrättsorganisation som arbetar för en värld fri från barnsexhandel.

Europeanalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Europeana samarbetar med europeiska arkiv, bibliotek och museer för att sprida kulturarv. Här får du tillgång till över 50 miljoner digitaliserade objekt – böcker, musik, konstverk, foton, mode m.m.

Europeiska Unionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Den officiella EU-webbplatsen.

Europaportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Nyhetssajt som bevakar svensk EU-politik och utvecklingen i Europa.

EU-upplysningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Riksdagens EU-upplysning ger opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen. 

Factlab skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Factlab skola är ett samarbete mellan statistiktjänsten Factlablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och SO-rummet. Syftet är att ge lärare och elever tillgång till världens största statistiska databas samt att förbättra kunskapen och användningen av kvalitetssäkrad statistik i Sveriges skolor.

Filosofi för gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Lektioner i filosofi, sammanställda av gymnasieläraren Joakim Holmberg. Det finns också en interaktiv lärobok att ladda nerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

FNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
FN:s (United Nations) webbplats. Svenska FN-förbundet är en fristående organisation som är ledande i Sverige på att informera om FN. Här är deras FN-info.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

FN:s konventioner om mänskliga rättigheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    

Forum för levande historia länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myndighet under Kulturdepartementet som, med utgångspunkt i Förintelsen har uppdraget att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde. De har bland annat tagit fram ett material där elever kan öva källkritik och historiebruk: Källkritik, historiebruk och rasismlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gapminderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Gapminder är en stiftelse grundad i Sverige. Syftet är att informera om viktiga globala trender. Här kan du bland annat hitta statistik, se videos och ladda ner pdf-dokument som illustrerar tillståndet i världen. 

Gender and Worklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Gender and Work (GaW) är ett kombinerat forsknings- och digitaliseringsprojekt vid Historiska institutionen, Uppsala universitetlänk till annan webbplats. Projektets syfte är att öka kunskapen om mäns och kvinnors arbete i äldre tid.

Globalis länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
FN-förbundets interaktiva världsatlas och digitala encyklopedi, med statistik, landprofiler, världskarta, satellitbilder och fakta om världens konflikter.

Globalportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här finns information om bistånd, utvecklingsfrågor och globala sammanhang. Globalportalen byggs upp av cirka 50 olika organisationer.

Google Arts & Culturelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Explore collections from around the world with Google Arts & Culture, created by Google Cultural Institute.

Hat på nätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
En skrift från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) om juridiken kring näthat. Den tar upp vad som gäller vid hot, trakasserier och kränkningar på internet och vem som bär ansvaret för vad vi säger och skriver i sociala medier eller i andra internetsammanhang. Det finns också en lärarhandledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Historia 123länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Lärresurs på Internet för kurser i historia. Den som ligger bakom webbplatsen är gymnasieläraren Joakim Wendell.

Klimatsmart semesterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här kan du klimatberäkna din semester och läsa mer om turism och hållbarhet. 

KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
KvinnSam är en avdelning inom Göteborgs universitetsbibliotek som arbetar med litteratur om genusfrågor och kvinnohistoriskt arkivmaterial. Där kan man bland annat hitta Kvinnohistoriska portalerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som innehåller information om kvinnors kamp för rösträtt och utbildning samt kvinnors arbete.

Landguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Innehåller information om alla världens länder. Här finns också fakta om konflikter i världen, och om världens största organisationer. Under rubriken "Statistik" kan du jämföra utvecklingen inom en mängd områden i de länder du väljer. Databasen tillhandahålls av Utrikespolitiska Institutet. Den är bara tillgänglig på skolor och bibliotek i Strömstad.

Migrationsinfo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Här presenteras forskning och statistik om integration och migration i Sverige. Webbplatsen har skapats av den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Med utgångspunkt i statistik och forskning arbetar man för att motverka myter och höja kunskapsnivån i samhället om migrations- och integrationsfrågor.

Lätt att lära länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbplats om psykologi, som är gjord av en gymnasielärare för att komplettera det som finns i kursböckerna. 

Machofabrikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här finns metodmaterial för lärare, bestående av filmer och tillhörande övningar. Det är avsett för unga mellan 13-25 år, och handlar om hur sociala normer för maskulinitet kan ifrågasättas och förändras.

Minoritet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
En webbplats om Sveriges nationella minoriteter och om minoritetsspråkreformen. Här finns även myndighetsinformation. Det är Sametinget som ansvarar för webbplatsen. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationellt centrum för kvinnofrid - kunskapsbanken länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Innehåller material om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i samkönade relationer. Det omfattar forskningsprojekt, ämnesguider, litteraturtips och publikationer.

Our World in Datalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Här kan du se hur levnadsförhållanden på jorden har förändrats under historiens gång, och hur de kommer att fortsätta förändras i framtiden. 

Psykologiguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbplats som ägs och kvalitetsgranskas av Sveriges Psykologförbund. Syftet är att sprida kunskap om psykologi till allmänheten. Här finnns bland annat ett omfattande psykologilexikonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att genom bistånd minska fattigdomen i världen.

SO-rummetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Länksamling för SO-ämnena geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Materialet är tänkt att fungera som introduktion eller sammanfattning av ämnesområden. Webbplatsen drivs av drivs av SO-läraren Robert de Vries. 

SocialVetenskap.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om ny forskning inom socialt arbete.

Stockholmskällanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Databas med olika typer av material från arkiv, bibliotek och museer, som berättar om livet i Stockholm genom århundradena.

Sweden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
An official source for all kinds of facts about Sweden. It is publicly funded, with four organisations behind it: the Swedish Institutelänk till annan webbplats (SI), Business Swedenlänk till annan webbplats, VisitSwedenlänk till annan webbplats and the Swedish Government Officeslänk till annan webbplats.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du levnadsteckningar över svenska kvinnor och utländska kvinnor som varit verksamma i Sverige.

Säkerhetspolitik.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Webbplatsen drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), vars uppgift är att utveckla samhällets förmåga att hantera och förebygga olyckor, kriser och krig. Här informerar man bland annat om totalförsvar, säkerhetspolitik och konflikter i världen.

Uniceflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
FN-organisation som arbetar för barns rättigheter med utgångspunkt i barnkonventionen. Unicefs rapporter och publikationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Worldometerslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
Webbplats som presenterar världsstatistik inom alla möjliga områden "live". Här kan du se hur till exempel världens befolkning ökar för varje sekund.

Världskolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbplatsen drivs av Svenska FN-förbundet. Den är anpassad för att användas i skolan. Här kan man få koll på läget i världen genom att t.ex. jämföra förhållanden i olika länder.  

Öppettider

Måndag
8.30 - 16.00
Tisdag
10.30 - 16.00
Onsdag
8.30 - 16.00
Torsdag
8.30 - 13.30
Fredag
8.30 - 15.40

Kontaktinformation

Strömstad Gymnasium Biblioteket
452 80 Strömstad
Telefon 0526 -195 11
stadsbibliotek@stromstad.se

Besöksadress: Tångenvägen 2

Gymnasiebibliotekarie
Eva Danielsson
Telefon 0526 -195 11
eva.danielsson@stromstad.se

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Eva Danielsson

SIDANSVARIG: Frida Svensson