MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Säkerhet vid evenemang

Strömstads badhus

Du som anordnar ett evenemang ansvarar för att evenemanget genomförs på ett säkert sätt.

Arrangören ska i ett tidigt skede analysera riskerna med evenemanget och vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att förhindra brand och andra olyckor. Arrangören bör utse en säkerhetsansvarig för evenemanget. Nedan följer ett antal punkter som alla evenemangsarrangörer bör ha med i sin planering inför evenemanget.

Riskanalys

Områdesplan

 • Hur ser evenemangsplatsen ut och omkringliggande områden ut?

Publikprofil

 • Vilken typ av publik förväntas besöka evenemanget, och hur hanteras de?

Artistprofil

 • Vilka artister kommer att uppträda på evenemanget? Finns det något som organisationen måste känna till i förväg om dessa artister?

Övrigt om situationen, till exempel:

 • Under vilken tidpunkt och årstid hålls evenemanget?
 • Vilka personella resurser har evenemanget?
 • Hur ser samarbetet med myndigheter och andra samarbetsparter ut?

Säkerhetsplan

Arrangören ska också ta fram en säkerhetsplan för agerande i händelse av brand eller annan olycka. Säkerhetsplanen skall gås igenom med de personer som ingår i evenemangets organisation. Planen bör minst innehålla följande:

 • Hur man under evenemanget larmar SOS och vilka som ansvarar för detta.
 • Hur man under evenemanget varnar publik/gäster och vilka som ansvarar för detta.
 • Hur man utrymmer evenemanget och var eventuella återsamlingsplatser finns.
 • Var man under evenemanget möter upp ambulans, polis eller räddningstjänst i händelse av brand, olycka, sjukdom eller dylikt.
 • Var släckutrustning, sjukvårdsmateriel och dylikt finns under evenemanget och vilka i arrangörsorganisationen som ansvarar för att hantera denna utrustning.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har tagit fram en gedigen handbok för ett säkert evenemang. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säkerhetsplaneringen och säkerhetsarbetet bör genomsyras av följande nyckelord:

Förtänksamhet - att tänka efter i förväg - vad kan hända och vilka konsekvenser får det?

Handlingsberedskap - att nyckelpersoner har korrekt information, kompetens och resurser för att lösa sitt uppdrag

Felsäkerhet - att hela organisationen ska fungera - även om oförutsedda händelser inträffar.

Besiktning

En detaljerad områdesbesiktning bör göras av evenemangsplatsen, det är särskilt viktigt att besiktiga:

Publikflöde: Kommer byggnationer, staket och skyltar att möjliggöra ett bra publikflöde?

Nödutgångar och tillfartsvägar: Är nödutgångar och tillfartsvägar fria från hinder och lätt åtkomliga?

Underlag: Har väder/slitage från uppbyggnad påverkat underlaget så att det måste förstärkas?

Temporär infrastruktur: För en dialog med leverantör och montör; kan de garantera att scener och andra temporära konstruktioner är uppförda på ett säkert sätt?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck