MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Anmälan Räddningstjänsten

För en del aktiviteter krävs tillstånd eller anmälan från den lokala Räddningstjänsten.

Användande av brandfarlig vara vid evenemang

Enligt gällande föreskrifter ska användande av terrassvärmare, grillar, kaminer eller dylikt som drivs med brandfarliga gaser eller vätskor anmälas Räddningstjänsten i Strömstad, tel 0526-191 03. För användning av gasol krävs tillstånd.

Anmälan tillfällig övernattning

Tillfällig övernattning på skolor, gymnastiksalar, bygdegårdar och dylikt ska anmälas till Räddningstjänsten i Strömstad, tel 0526-191 03. Genom anmälan är räddningstjänsten informerad om att det vid anläggningen finns övernattande personer. I händelse av brand kan detta ha betydelse för utalarmering av räddningsstyrkor och agerande i samband med eventuell räddningsinsats.

Framkomlighet för räddningsfordon

Vid evenemang i form av festivaler, marknader, tillfälliga campingar, parader eller dylikt ska man se till att tillfälliga avspärrningar av gator, uteserveringar, inhägnader, tält och bodar inte hindrar framkomlighet för räddningsfordon till och runt byggnader.

Samlingstält

Vid uppställning och användande av samlingstält ska man se till att:

Tältduk i samlingstält uppfyller kraven för svårantändligt material. Det finns minst två av varandra oberoende utgångar om samlingstältet rymmer över 30 personer. Vid fler än 400 men högst 800 personer ska det finnas minst 3 utgångar och vid fler än 800 personer ska det finnas minst 4 utgångar. Utgångarna bör ha en minsta fri bredd av 1,2 meter och vid beräkning av maximalt antal personer som får vistas i tältet ska 1 meter utrymningsbredd svara mot 150 personer. Samlingstält inte placeras närmare byggnad än 8 meter.

Uppställning av avfallskärl

Vid evenemang utomhus i anslutning till bebyggelse ska man med avseende på risken för anlagd brand se till att:

  • Avfallskärl inte placeras under utstickande takfot eller skärmtak till byggnader.
  • Plastkärl placeras minst 4 meter från byggnader.
  • Öppna avfallscontainrar placeras minst 6 meter från byggnader.

Mer information

Här kan du läsa mer om räddningstjänstens arbete och hitta kontaktuppgifter till berörd personal på räddningstjänsten. Öppnas i nytt fönster.

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Lena Sundberg

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck