MENY

För skolans elever

Med anledning av pågående pandemi

Publicerat 2020-11-18

Sveriges utbildningsminister Anna Ekström är tydlig i sitt budskap att hon vill att gymnasieeleverna skall kunna fortsätta att ha närundervisning, men att vi tillsammans måste se till att minska smittspridningen och att alla måste dra sitt strå till stacken.

Lagstiftningen för gymnasieskolan ändras, och från och med måndag 23 november är det möjligt för en skola att besluta om att undervisningen delvis skall bedrivas på fjärr/distans om det krävs för att minska trängsel i lokalen eller i kollektivtrafiken.

Skolledningen på Strömstad Gymnasium har beslutat att delvis gå över till fjärr-/distansundervisning från måndag 23 november. Detta då vi anser att det är viktigt att arbeta förebyggande för att minska smittspridningen. Vi vill med den här åtgärden förebygga så att vi inte hamnar i en smittspridning som gör så att all undervisning behöver bedrivas på distans.

Beslutet gäller fram till årsskiftet och ny information skickas ut innan vi startar igen i januari.

Vi vill också betona att vi i övrigt följer de rekommendationer som folkhälsomyndigheten ger.

Några program och årskurser kommer fortsatt att enbart ha närundervisning i skolan. Se schema nedan. Individuella val och moderna språk kommer i möjligaste mån att bedrivas genom fjärr-/distansundervisning då eleverna kommer från olika klasser. Dock kommer några praktiska ämnen fortsatt ha närundervisning. Lärarna kommer att meddela dig som elev vad som gäller.

Om du som elev eller vårdnadshavare känner en oro inför att en del av undervisningen bedrivs på distans/fjärr vill vi att du kontaktar din mentor. Vår elevhälsopersonal och skolledning kommer att finnas tillgängliga för frågor och stöd.

Mer information

Sidansvarig: Sara Arvenberg Senast uppdaterad: 2020-11-19