KULTURPRISET 2023

Robert Axelsson, Livelab tar emot 2023 års kulturpris från Strömstads kommun.

Kulturpriset delades ut till en lycklig vinnare under nationaldagen 2023 på Friluftsmuséet Fiskartorpet.

Strömstads kommuns kulturpris för år 2023 har tilldelatsl Robert Axelsson, Livelab.

Motiveringen till priset lyder:

Utan Robert och Livelab ett mycket fattigare kulturliv i Strömstad.
I ur och skur finns han där med sin kompetens som gång på gång av artister, musiker och andra beskrivs som i toppklass. Med en fingertoppskänsla för all typ av arrangemang och en extrem kunnighet, social kompetens och vilja att berika Strömstad så är det dags att Robert Axelsson får kulturpriset efter alla år av slit. Vid varje arrangemang finns han där och gör sitt absolut bästa vare sig det handlar om en barndansföreställning eller en känd nationell akt. Inget lämnas åt slumpen. Ljus och ljud blir i toppklass när Robert är på plats. Något vi ska vara stolta över!
- Det kan vi greja, är svaret man får om man undrar något.


Kulturpriset började att utdelas år 1985. Priset tilldelas person eller organisation "som verkar eller har verkat inom kommunen och som gjort en förtjänstfull insats eller utfört en värdefull gärning inom kulturområdet."

Kriterier:

  • Pristagare ska ha anknytning till Strömstads kommun.
  • En eller flera kulturpristagare kan utses.
  • Priset kan tilldelas enskild, grupp, organisation, förening eller företagare.
  • Kulturpris kan bara erhållas en gång.
  • Det står kultur- och fritidsutskottet fritt att utse kulturpristagare efter förslag och inkomna nomineringar från allmänhet.
  • Kulturbegreppet har här en vid definition – det kan omfatta bildkonst, dans, design, film, foto, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller därmed jäm­förbara områden av kulturell verksamhet.


Tidigare års Kulturpristagare

1985: Konstnären Nanny Nygren

1986: Birger Strandell

1987: Ellinor och Knut Gislén

1988: Fotografen Uno Karlsson

1989: Rolf André och Gunnar Nilsson

1990: Teaterklubben Aktörerna

1991: Karl-Axel Falk, Ulf Greaker, Eva Jansson, Elisabeth Elmsén, Sven Olle Strandberg

1992: Gösta Framme

1993: Fotografen Evert Dahlgren

1994: Dragspelspojkarna

1995: Artisten Kjell Kraghe

1996: Ivo Cramér

1997: Författaren Gösta Unefäldt

1998: Kulturakuten och Anna Ostrowski

1999: Kosters Hembygdsförening

2000: Carl Axéll

2001: Hasse Ekelund och Thomas Rosén

2002: Skee Skockens Hembygdsförening

2003: Bengt Johansson

2004: Ulf Karle

2005: Föreningen Jazz i Strömstad

2006: Rolf Lindquist och Strömstads Historieförening

2007: Arne Öhnell

2008: Evald Carlsson, Folke Corneliusson och Hans Lundberg

2009: Thomas Flodin och Martin G Rasten, Kosterhavsfestivalen

2010: Nina Lundseie

2011: Malin Sellman

2012: Krokstrandsfestivalen

2013: FAMS - Föreningen för akustisk musik i Strömstad och Dag Vallberg.

2014: Anders Nödtveidt och Kapten Kuling

2016: Kören Tontämjarna

2017: Kulturföreningen Tayawik

2018: Ulf Hansson vid Strömstads museum

2019: Danslärarna vid Kulturskolan i Strömstad, Nina Sire, Karin Beckius van Kampen och Lina Hård

2020: Helena Lanntz för arbetet med kulturskatten Alaska på Nord Långö

2021: Artisten Helen Mattsson för sina gedigna insatser för kulturlivet i Strömstad

2022: Historikern och journalisten Karin Askberger

2023: Robert Axelsson, Livelab