Hällristningar föreställande båtar.

Kulturarv - där natur och kultur möts

Natur- och kulturarvet är vårt signum och grunden i vår attraktivitet. Strömstad är en mötesplats för natur- och kulturupplevelser. Här finns en historia där kulturens inslag är starka och vårt kultur- och naturarv är ständigt närvarande.

Det spänner från hällristningar, skeppssättningar och gravringar över arkitektur, krigs-, handelshistoria till industriminnen. Stadshuset och kulturhuset Skagerack, liksom konsthallen Lokstallet är tydliga profiler i stadsbilden.