Kulturhuset i maj med blommande rosa körsbärsträd utanför.

Kulturhuset Skagerack

Den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden från slutet av 1800-talet har under 2017 varsamt renoveras för att fungera som ett kulturhus för både vardagsaktiviteter och större kulturevenemang. I mars 2018 invigdes det nya kulturhuset i samband med den årliga kulturfestivalen Winter Word Festival.

Verksamhetsidé

”Kulturhuset Skagerack ska erbjuda föreningsliv och kulturaktörer en arena för sina verksamheter”

Kulturhuset ska vara:

  • en mötesplats för barn, unga och vuxna
  • en plats där möten mellan människor står i fokus
  • en plats där det ges möjligheter att uppleva och att utvecklas
  • en arena för både vardagsaktiviteter och evenemang
  • öppet för både föreningsliv samt kommersiella aktörer
  • inbjuda till samarbete och bidra till samverkan mellan generationer, vara integrationsöverbyggande och tillgängligt för alla
  • en plats där kommunens besökare och invånare känner sig välkomna och där man gemensamt tar ansvar för att fylla huset med verksamheter.

Hur fyller vi kulturhuset med spännande verksamheter?

”Kulturhuset ska erbjuda föreningsliv och kulturaktörer en arena för sina verksamheter”.

Barnteater, författarfrukost, dans, utställningar och föreläsningar, föreningsmöten såväl som konserter är evenemang som lämpar sig väl i kulturhusets lokaler. För att uppmuntra kulturlivet och föreningar att använda kulturhuset för sina verksamheter så är lokalhyrorna kraftigt subventionerade av kommunen för föreningsverksamhet.
Det är också möjligt att hyra kulturhuset för privata fester och bröllop.

Delar av verksamheterna i kulturhuset riktas direkt till ungdomar genom att kommunens fritidsgård finns på plats i lokalerna. Kommunens dagliga verksamhet driver under vardagar Café Svarte Daniel i en del av huset.

Kulturhusrådet träffas

Strömstads kommun ansvarar för lokalerna och ska ombesörja att det ges förutsättningar för ett gott nyttjande av kulturhusets lokaler. Det har upprättats ett programsamråd med representanter från föreningsliv och kommun. Programsamrådets uppgift är att gemensamt diskutera möjliga program för varje säsong så att kulturhuset fylls av ett brett utbud av aktiviteter. Genom att förlägga fritidsgården till kulturhuset skapas förutsättningar för at barn och unga i högre utsträckning kan uppmuntras till deltagande i kulturprojekt. Ett mål med detta är att barn och ungdomar ska ges möjlighet att påverka kulturutbudet.

Kulturhuset utvecklas

Kulturhusrådet träffas regelbundet och i rådet tar man till vara på både föreningslivet och invånarnas önskemål av vidare utveckling av huset både innehållsmässigt vad gäller evenemang och rent praktiskt.