Entrén på konsthallen Lokstallet med skulpturpark på utsidan.

KONSTHALLENS HISTORIA

Från lokstall till konsthall i Strömstad

Initiativet till att omvandla det gamla förfallna lokstallet i Strömstad till en konsthall togs redan 1990 av dåvarande kommunalrådet och kultursamordnaren. 1998 gjorde Bohusläns Museum en antikvarisk undersökning som grund för renoveringen.

Lokstallet ser idag ut som det gjorde 1903, med skillnaden att ett trägolv lagts över de gamla spåren, taket fått en tilläggsisolering och dörrarna nytillverkades med gamla arbetsmetoder. Järnvägsspåren finns kvar under golvluckor, fullt användbara. Med Lokstallet fick kommunen också ett kulturhistoriskt industriminnesmärke.

Lokstallet består av en enda stor hall med oregelbundna vinklar på golvplatta och tak. Golvytan är 200 m2 är och takhöjden 7,5 m De stora fönstren gör att ljuset kastas runt väggarna och ger rummet en poetisk, sakral prägel. Renoveringen genomfördes 1998-99 och kostnaden uppgick till 2,7milj. Finansiärer var Strömstads kommun, Strömstadslokaler AB, EU mål 5B, Länsarbetsnämnden och Västra Götalandsregionen. Lokstallets invigdes i juli 2000 med en utställning av Lena Cronqvist. Hon fick också Lokstallets första utnämning som Årets Konstnär. Huvudman för verksamheten vid Lokstallet är Strömstads kommun. Under varje säsong har Lokstallet cirka fem olika utställningar och en rad kulturevenemang. Skolor och andra grupper är frekventa besökare av konsthallen.

Kontakt

Utställningsproducent
Yngve Brothen
0526-190 00
yngve.brothen@stromstad.se

Besöksadress
Uddevallavägen 1 (mitt emot Norgefärjorna)
452 30 Strömstad

Parkering och toalett finns utanför.