Svartvitt foto på grusväg vid vattnet.

Riksvägen 1920, Dynekilen.

Dynekilen

Slaget vid Dynekilen - Svenska fiskare förrådde Karl XII och hans mannar när de var på bröllop.

Dynekilen ligger i norra delen av kommunen och är en krigshistoriskt intressant plats då det här har inträffat ett sjöslag i samband med Karl XII:s fälttåg i Norge.

I havsviken överraskades en svensk transportflotta av den dansk-norske kaptenen Peter Tordenskjold i juni 1716. Svenskarna hade dragit sig tillbaka till Dynekilen efter ett misslyckat försök att inta Fredrikstens fästning i Halden. Tidigt på morgonen vaknade de av kanoner som mullrade, folk som skrek och det var ett väldigt oväsen. Det var Peder Wessel som hade fått höra via ett par svenska fiskare han tagit tillfånga att svenska flottan låg inne i Dynekilen. Peder Wessel visste att det var ett stort kalas på Dyne gård och förstod att delar av svenska flottan var där. Då var det ett fint tillfälle att slå till. Dessutom var vinden gynnsam för norrmännen så det var bara att kasta loss och segla in i Dynekilen. När slaget väl var över på kvällskanten kom kvällsbrisen och de norska båtarna hade inga problem at ta sig ut igen på öppna havet. På Gedholmen i

Dynekilen finns en minnessten för slaget med inskriptionen: Tordenskiold Slaget i Dynekilen 8 juli 1716.

Läs mer om Dynekilen