Vy över landskap med Svinesundsbron.

Svinesund

Namnet Svinesunds ursprung är inte helt klarlagd men namnet går långt tillbaka, till Harald Hårfagres tid, och nämns flera gånger i Snorre Sturlasons kungasagor från 1200-talet. Under medeltiden utgjorde Svinesund gränsen mellan Ranrike och Borgarsyssel.

Svinesundsområdet är unikt i sitt slag. Här trängs fornminnen från Harald Hårfagres tid med Karl XII och andra världskriget. Området både på svenska och norska sida har många olika delar att visa upp. Boplatser från stenåldern, fornborgar från järnåldern, en befästning från Karl XII, skyttegravar från andra världskriget mm. Dessutom är området otroligt vackert med det branta fjordlandskapet. Många konstnärer har lockats hit och både imponerats och inspirerats.

Svinesundsbroarna – en vacker gränsövergång

Gamla Svinesundsbron påbörjades 1938, men försenades på grund av kriget och invigdes 1946 av kung Haakon och kronprins Gustaf Adolf. Den magnifika formen bärs upp av mäktiga granitvalvbågar, med sten huggen av Bohusläns stenhuggare. Bron bjuder på magnifik utsikt över nya bron och Idefjorden med branta bergssidor.

När trafikmängden ökades på E6 blev det nödvändigt att komplettera med en ny bro över fjorden. Nya Svinesundsbron några kilometer väst om gamla bron och invigdes den 10 juni 2005 som en del av 100-årsminnet av unionsupplösningen 1905.

Hitta hit

Svinesund är ett sund mellan Sverige och Norge och utgör gräns mellan dessa två länder. Skyltat från E6:an.

Mer information om Svinesund