Hällristningar vid Björkemossen.

Björkemossen kulturmiljö

Kulturmiljön Björkemossen är en fornlämningsmiljö som idag ligger avsides de stora vägarna och samhällena, i södra delen av kommunen på gränsen till Tanums kommun. Fornlämningar och skriftliga källor visar på en långvarig bebyggelse runt Björkemossen och byn Björke. Byn Björke finns dessutom omnämnd i ett av de äldsta skriftliga dokumenten från Bohuslän, redan år 1207.

I samband med arbetet Vindpark Lursäng så har med information om denna spännande historiska plats tagits fram. Läs mer om Björkemossen i länkarna nedan: