Blomsholmsskeppet / Foto: Jan Palmblad

Blomsholm fornminnesområde

Där Blomsholms öppna marker idag breder ut sig färdades människor i båtar för 1500 år sedan.

En kulturmiljö som fick sitt namn efter den tyska adelsmannen Anders Bloome/Blume som grundade säteriet på 1600-talet. Blomsholm kan visa upp en lång historia, från järnålder och fram till statarperioden och nutiden. Mest känd är kanske Karl XII som hade ett militärsjukhus på platsen under sina fälttåg på 1700-talet eftersom det låg vid Galärvägen, den transportled som Karl XII med 800 soldaters hjälp använde för att transportera tolv fartyg (galärer) över land och via sjöarna Strömsvattnet och Färingen till Idefjorden.

I området av Blomsholm finns bland annat Sveriges 3:e största skeppssättning, Bohusläns största gravhög Grönehög och domarring. En skyltad kulturslinga går från parkeringen vid säteriet till skeppssättningen för att sedan fortsätta upp mot domarringen och gravfälten och tillbaka till parkeringen.

Catharinaskogen

Catharinaskogen, en kortare naturstig som startar vid statarlängan och som tar dig genom den engelskinspirerande parken med anor från 1700-talet. Även om en ny generation träd och buskar har vuxit upp och av dammarna syns endast svagt spår så är det idag en skyddad biotop.

Statarlänga med café

På gården finns också en renoverad statarlänga från senare delen av 1800-talet, en av de få bevarade i länet. Byggnaden inrymmer idag servering och museum där en av de fyra lägenheterna är inredd på samma sätt som den var när den senaste stataren levde här 1938.

Hitta hit

Blomsholm ligger ca 7 km nordost om Strömstad. Avfart 111 vid E6:an, följ gamla E6:an norrut, ca 200m och kör skyltning mot Blomsholm/Färingen. Parkering finns strax efter säteriet, mellan gravfälten.

Läs mer om blomsholm