Om skolan

Strömstad Gymnasium är inte västkustens största, men genom ett bra utbud av utbildningar och en rad tillval kan vi tillgodose de flestas intressen. Elever som läser hos oss har goda förutsättningar att studera de ämnen de är intresserade av ­- oavsett om de vill arbeta eller studera vidare efter studenten.

Drygt 400 elever studerar vid Strömstad gymnasium. Eleverna är främst från Strömstad men vi välkomnar varmt elever från andra kommuner. Dels för kvaliteten i undervisningen, dels för studiemiljön, gemenskap och gränsstadens utbud på fritiden.

Handel, hamnkvarteren och horisonten mot väster är bara tio minuters promenad bort från skolan. Kosterhavets nationalpark är en tillgång som skolan utnyttjar för både fritidsaktiviteter och i undervisningen. Läser du på vårt gymnasium får du många tillfällen att lära dig mer om marina värden. Många UF-företagare har sökt och hittat sina företagsidéer inom marina näringar, en marknad på uppgång och som spås bli ännu viktigare i framtid.

Kreativitet, kritiskt tänkande och kunskapslust präglar vår undervisning, vår arbetsmiljö och våra gemensamma rum. Med passion för kunskap är du rustad när nya utmaningar står för dörren! Välkommen till Strömstad Gymnasium!

Idrottssatsning

Vill du satsa på din idrott samtidigt som du läser på gymnasiet?
> Läs mer om hur du kombinerar din idrott med gymnasiestudier