Introduktions­programmet

Språkintroduktion (IMS)

Syfte

Erbjuda nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, så att de har möjlighet att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Längd

Individuellt.

Eleven måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år. För asylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

Huvudsakligt innehåll

På språkintroduktion, som även kallas SPRINT, ligger fokus i första hand på svenska språket. Du förbereds för ett nationellt program inom gymnasieskolan eller inför en annan utbildning. Kurser som kan erbjudas är grundskoleämnen som du inte har godkänt i, gymnasiegemensamma ämnen och gymnasieskolans karaktärsämnen. Utbildningen kan även innehålla andra insatser som är gynnsamma för din kunskapsutveckling.

Som elev på språkintroduktion så bedöms dina tidigare kunskaper. Det innebär att din bakgrund, skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper och eventuella yrkeserfarenheter kartläggs. Efter att man har tagit reda på vilken nivå på utbildningen som passar dig läggs den individuella studieplanen upp, baserat på dina unika förutsättningar.

Inskrivning

> Länk till formulär för inskrivning på SPRINT

Vid frågor kontakta:

Programansvarig
Ola Steen
ola.steen@stromstad.se