Planer och regler

Plan mot kränkande behandling

Vi på Strömstad Gymnasium värnar om alla människors lika värde och vi arbetar aktivt för att förhindra kränkande behandling. I planen finns även skolans ordningsregler.

> Plan mot kränkande behandling enhet 1 Pdf, 596.8 kB, öppnas i nytt fönster.
> Plan mot kränkande behandling enhet 2 Pdf, 559.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Gymnasiets ANDT-handlingsplan

> ANDT-handlingsplan för en alkohol-, narkotika-, drog-, tobaks- och spelfri skola Pdf, 271.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ordningsregler

På Strömstad Gymnasium visar vi varandra respekt och ödmjukhet.

På Strömstad Gymnasium:

  • Stör vi inte varandra
  • Förstör vi inte för varandra
  • Kränker vi inte varandra
  • Trakasserar vi inte varandra

Vi har mobilfria klassrum. Utan mobilen i närheten blir uppmärksamheten större och inlärningen högre, det visar forskning som vi nu följer. Det är läraren som bestämmer om mobilen behövs i undervisningen.

Vi ansvarar alla för våra gemensamma utrymmen. Eget skräp tas bort och smutsiga bänkar torkas av så att det är fint för nästa person som kommer dit