Vård- och omsorgs­programmet (Lärling)

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till dig som vill arbeta med hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning.

Vård- och omsorgscollege

På programmet lär du dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du studerar människans behov och lär dig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt.

Vad innebär lärling?

  • Du genomför, med handledning, minst halva utbildningen på en
    arbetsplats.
  • Från och med hösten 2023 ingår ”grundläggande högskolebehörighet” automatiskt i samtliga yrkesprogram.
  • Förutom yrkesämnena läser du 900 poäng gymnasiegemensamma ämnen.

Inriktningar

  • Pedagogiskt- och socialt arbete

Efter gymnasiet

Programmet ger yrkesexamen där du utbildas för att arbeta som undersköterska eller motsvarande, inom olika verksamheter, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst, psykiatri och med funktionsnedsatta.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan eller högskola/universitet.

Vill du veta mer?

Elever och lärare berättar om lärlingsutbildningen

Vård- och omsorgsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 900p

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100Programgemensamma ämnen 1300p

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Fuktionsförmåga och fuktionsnedsättning 1

100

Fuktionsförmåga och fuktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Samhällskunskap 1a2

50Individuella val 200 p
Gymnasiearbete 100 p
Programfördjupning 200 p


Friskvård och hälsa

100

Kost och hälsa

100Behörighet för VO

För att ha behörighet till ett yrkesprogram behöver du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.Vid frågor kontakta: