Stöd och hjälp

Specialpedagog

Specialpedagogen finns på skolan för dig som är i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, och matematiksvårigheter, eller andra former av inlärningssvårigheter. Du som har inlärningssvårigheter kan kontakta en specialpedagog som förstår och kan stötta dig på ett professionellt sätt i skolarbetet. Specialpedagogens huvuduppdrag är att jobba på organisationsnivå, delta i elevhälsan samt utreda elever som kan vara i behov av särskilt stöd.

Behovet styr

Ditt behov av hjälp styr hjälpens utformning. Du kan få hjälp med till exempel studieteknik, få hjälp med hur du kan använda inlästa läromedel och skönlitteratur, tips på träning på det specifika problemet, längre provtid, mindre grupp vid redovisningar eller hjälp att planera och strukturera skolarbeten. Vi kan även erbjuda specialundervisning om du har behov av särskilt stöd men i första hand försöker vi på gymnasienivå jobba för att du ska lära dig att hantera dina svårigheter och hitta strategier för att komma vidare med utbildning och jobb.

I början av årskurs ett diagnostiseras samtliga elever i svenska, engelska och matematik. Här kan elever som kan behöva stöd upptäckas. En pedagogisk utredning kan göras och därefter beslutas om stöd.

Kontakt

Du hittar Linda på gymnasiets expedition.

Linda Zäll
072-141 33 99
linda.zall@stromstad.se

Skolpsykolog

Skolpsykologen har tystnadsplikt.

Skolpsykolog är ett stöd till skolan i deras utvecklingsarbete. Psykologen arbetar främst på grupp- och organisationsnivå, men kan även utföra individuella insatser vid behov. Skolpsykologerna är ett stöd för rektor och övriga elevhälsoteamet.

Psykologens arbetsuppgifter

  • fortbildningsinsatser
  • konsultation och handledning till personal och arbetslag
  • organisationsutvecklande insatser på övergripande nivå
  • utredningar av elever med misstänkta svårigheter av pedagogisk art

Kontakt

Du kan ta kontakt med skolpsykologen genom att ringa, sms:a, maila eller gå via personal på gymnasieskolan.

Kathya Falconi
Telefon: 0526-194 78 mobil: 072-147 20 90
E-post: kathya.falconi@stromstad.se