MENY

El- och energi­programmet

Är du tekniskt intresserad av el och programmering och känner att du är händigt lagd samt bra på logiskt tänkande? Då kan el- och energiprogrammet vara någonting för dig!

El- och energiprogrammet på Strömstad Gymnasium vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer eller datorer och kommunikation.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.På Strömstad Gymnasium lägger vi stor vikt vid att du som väljer att utbilda dig hos oss skall bli en självständig och initiativrik elektriker eller IT-tekniker som klarar dagens krav på problemlösning och flexibilitet.

Arbetsmarknaden efter El- och energiprogrammet

Elinstallationsbranschen har genomgått en omfattande omvandling och utveckling och står inför stora förändringar i framtiden. Tack vare den snabba teknikutvecklingen tillkommer nya krav, bland annat inom larm, säkerhet och data. Dessutom kommer utvecklingen inom EU att innebära att nya och högre krav ställs på branschen i framtiden.

Arbetsmarknaden i Strömstad och Norra Bohuslän ser mycket god ut speciellt inom installation.

Ämnen och kurser

På yrkesprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk.

Programgemensamma karaktärsämnen är: dator- och kommunikationsteknik, elektroteknik, energiteknik och mekatronik.

Arbetsformer

Du lär dig om installation och distribution av system för el och energi. Du lär dig också om dator- och kommunikationsteknik och IT-infrastruktur. Du studerar säkerhetsfrågor som standarder och informationssäkerhet.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Arbetsplatsförlagt lärande

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Vill du läsa vidare på högskolan?

Du kan få grundläggande behörighet till högskolan om du väljer att läsa: - kursen Svenska 2 istället för en av elkurserna (i samråd med skolan) samt - kurserna Svenska 3 och Engelska 6 inom det individuella valet.

Vill du veta mer?

Elever och lärare berättar om el- och energiprogrammet.

El- och energiprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 600p

Engelska 5

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100Programgemensamma ämnen 400p

Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik 1

100

Mekatronik 1

100Inriktning 300-500 p
Individuella val 200 p
Gymnasiearbete 100 p
Programfördjupning 700-800 p
Behörighet för EE

För att ha behörighet till ett yrkesprogram behöver du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.Vid frågor kontakta:

Programansvarig
Thomas Zackrisson thomas.zackrisson@stromstad.se