MENY

El- och energi­programmet

Är du tekniskt intresserad av elteknik och programmering och känner att du är händigt lagd samt bra på logiskt tänkande? Då kan el- och energiprogrammet vara någonting för dig!

El- och energiprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med elteknik – ett serviceinriktat yrke där teori blandas med praktik på ett stimulerande sätt. Du lägger grunden till att installera, underhålla och reparera elanläggningar.

På Strömstad Gymnasium lägger vi stor vikt vid att du som väljer att utbilda dig hos oss skall bli en självständig och initiativrik elektriker som klarar dagens krav på problemlösning och flexibilitet.

På yrkesprogrammen läser du flera yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen. De gymnasiegemensamma ämnena engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. Programgemensamma karaktärsämnen är dator- och kommunikationsteknik, elektroteknik, energiteknik och mekatronik.

Du lär dig om installation och distribution av system för el och energi. Du lär dig också om dator- och kommunikationsteknik och IT-infrastruktur. Du studerar säkerhetsfrågor som standarder och informationssäkerhet.

På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

I utbildningen ingår även certifiering för bland annat arbete med
Mobila Plattformar, Fallskydd, HLR och Heta Arbeten.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser i minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb.

Efter gymnasiet

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Du kan få grundläggande behörighet till högskolan om du väljer att läsa:
- kursen Svenska 2 istället för en av elkurserna (i samråd med skolan)
- kurserna Svenska 3 och Engelska 6 inom det individuella valet

Arbetsmarknaden för elinstallationsbranschen har genomgått och fortsätter att genomgå en stor omvandling. Snabb teknikutveckling, nya krav på larm och säkerhet och omställning till nya energisystem gör att efterfrågan på kompetens inom el och energi är stor. Arbetsmarknaden i Strömstad och Norra Bohuslän ser mycket god ut speciellt inom el-installation.

Vill du veta mer?

Elever och lärare berättar om el- och energiprogrammet.

El- och energiprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p

Engelska 5

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100Programgemensamma ämnen 400 p

Datorteknik 1a

100

Elektromekanik

100

Energiteknik 1

100

Mekatronik 1

100Inriktningsgemensamma ämnen 500 p


Elkraftteknik

100

Praktisk ellära

100

Elinstallationer

200

Kommunikationsnät 1

100Individuella val 200 p
Gymnasiearbete 100 p
Programfördjupning 700 p


Servicekunskap

100

Belysningsteknik 

100

Elmotorstyrning 

100

Fastighetsautomation 1  

100

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem  

100

Ellära 1

100

Mät- och styrteknik/eller Engelska 6

100Behörighet för EE

För att ha behörighet till ett yrkesprogram behöver du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.Vid frågor kontakta:

Programansvarig
Björn Persson bjorn.persson@stromstad.se