Kontakt

Reception

Telefon: 0526-195 00
E-post: gymnasiet@stromstad.se

Besöksadress:
Tångenvägen 2
452 80 Strömstad

Postadress:
Strömstad Gymnasium
452 80 Strömstad

Skolledning

Louise Buhre - Rektor för Strömstad Gymnasium enhet 1
Program: IM, GLU, BA, EE

0526-195 85
louise.buhre@stromstad.se


Anna Säreborn Haugstöl - Rektor för Strömstad Gymnasium enhet 2
Program: TK, NA, SA, HA, EK

0526-194 12
anna.sareborn.haugstol@stromstad.se


Sara Arvenberg - Verksamhetschef för gymnasiet och vuxenutbildningen
Gymnasiet och Vuxenutbildningen

0526-195 44
sara.arvenberg@stromstad.se

Expedition

Anna Herward - Administratör
0526-195 03
anna.herward@stromstad.se

Besnik Obërtinca - Administratör/Receptionist
0526-195 00
besnik.obertinca@stromstad.se

Ola Steen - Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0526 195 50
ola.steen@stromstad.se

Programgrupper med undervisande lärare

Observera att samma lärare kan undervisa på flera olika program.

Strömstad Gymnasium 1

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)

El- och energiprogrammet (EE)

Introduktionsprogrammet (IM)

Lärlingsutbildning (GLU)

Daniel Baronowsky - Programansvarig BA
daniel.baronowsky@stromstad.se

Mikael Palm - Programansvarig EE
mikael.palm@stromstad.se

Bengt Andersson - Programansvarig IM
bengt.andersson02@stromstad.se

Emma Lassinantti - Programansvarig GLU BF
emma.lassinantti@stromstad.se

Jonas Bergström - Programansvarig GLU FT
jonas.bergstrom@stromstad.se

Camilla Carlsson - Programansvarig GLU VO
camilla.carlsson@stromstad.se

Nichlas Blomqvist
nichlas.blomqvist@stromstad.se

Ulrika Rova
ulrika.rova@stromstad.se

Olexandra Tershak Gustavsson
olexandra.tershak-gustavsson@stromstad.se

Mercedes Guardiola Niklasson
mercedes.niklasson@stromstad.se

Lars Söderström
lars.soderstrom@stromstad.se

Strömstad Gymnasium 2

Ekonomiprogrammet (EK)

Försäljning- och serviceprogrammet (FS) Handels- och administrationsprogrammet (HA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Teknikprogrammet (TE)

Fredrik Gunterberg - Programansvarig EK
fredrik.gunterberg@stromstad.se

Morgan Malm - Programansvarig FS/HA
morgan.malm@stromstad.se

John Hedlund- Programansvarig SA
john.hedlund@stromstad.se

Johanna Persson - Programansvarig NA/TE
johanna.persson@stromstad.se

Jonas Baatz
jonas.baatz@stromstad.se

Daniel Franzén
daniel.franzen@stromstad.se

Sara Philipson
sara.philipson@stromstad.se

Anna Nordström Wilson
anna.wilson@stromstad.se

Helena Klouda
helena.klouda@stromstad.se

Jenny Coldén
jenny.colden@stromstad.se

Maria Carlgren
maria.carlgren@stromstad.se

Malena Mäkinen
malena.makinen@stromstad.se

Pontus Ericsson
pontus.ericsson@stromstad.se

Jonas Lind
jonas.lind@stromstad.se

Jonas Snees
jonas.snees@stromstad.se