Introduktions­programmet

Yrkesintroduktion (IMY)

Syfte

Yrkesintroduktion är för dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram eller programinriktat val på introduktionsprogram. Här har du möjlighet att både läsa yrkeskurser samt läsa upp betyg från grundskolan. Du kan få en yrkesinriktad utbildning för att senare kunna söka arbete alternativt söka till ett yrkesprogram.

Längd

Längden på utbildningen anpassas utifrån elevens förutsättningar och behov, 1-3 år.

Huvudsakligt innehåll

Utbildningen anpassas efter dina behov, förutsättningar och önskemål. Utbildningen är i huvudsak yrkesinriktad. De grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i kan erbjudas, liksom kurser från nationella yrkesprogram.

Beroende på vilken yrkesinriktning som utformas så är du på APL (arbetsförlagt lärande) en till fyra dagar i veckan.

Vid behov erbjuds stödjande och motiverande insatser som är gynnsamma för dig som elev och din kunskapsutveckling.

Vid frågor kontakta:

Programansvarig
Ola Steen
ola.steen@stromstad.se