Introduktions­programmet

Programinriktat val (IMV)

Syfte

Riktar sig till elever som inte har tillräckligt många godkända betyg för att vara behörig till ett yrkesprogram. Utbildningen är öppen för ungdomar som saknar behörighet till ett yrkesprogram och är sökbar.

Längd

Längden på utbildningen anpassas utifrån elevens förutsättningar och behov, 1-3 år.

Huvudsakligt innehåll

På Strömstads gymnasium kan du med början läsåret 22/23 läsa programinriktat val mot:

 • Barn- och fritid
 • Bygg- och anläggning
 • El- och energi
 • Fordon- och transport
 • Försäljning- och service

Du som elev följer det nationella programmet och läser på grundnivå i de ämnen du inte har ett godkänt betyg ifrån grundskolan. När du läst upp ditt betyg från grundskolan kan du sedan direkt gå över till det nationella programmet.

Behörighetskrav

Du som elev kan söka programinriktat val introduktionsprogrammet om du är godkänd i:

 • svenska / svenska som andraspråk
 • matematik
 • engelska
 • samt minst tre andra ämnen

Alternativt

 • svenska / svenska som andraspråk
 • matematik eller engelska
 • samt minst fyra andra ämnen

Vid frågor kontakta:

Programansvarig
Ola Steen
ola.steen@stromstad.se