Samhällsvetenskaps­programmet

Vill du ha en bra grund för framtiden?
Vill du få en bred utbildning?
Vill du vara med och påverka och engagera dig i samhällsfrågor?

Då är samhällsvetenskapsprogrammet något för dig! Här får du kompetens till många högskoleutbildningar. Du får goda kunskaper om vårt samhälle och den värld vi lever i.

Inriktning

  • Beteendevetenskap

Här utvecklar du kunskaper och förmågor för att sen kunna söka dig vidare mot lämplig högskoleutbildning. Du får även fördjupa dig i människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Du får helt enkelt en bättre förståelse för hur vi människor påverkar och påverkas av samhället.

Specialisering kriminologi

Inom inriktningen Beteendevetenskap har vi specialiseringen – kriminologi. Här har du möjlighet att skriva ditt gymnasiearbete i årskurs tre. Kriminologi betyder läran om brott. Här kommer du att studera kriminologiska teorier till olika brott och rättspsykologiska förklaringar till varför vissa människor begår eller riskerar att återfalla i brott. Vi kommer att fokusera på frågor såsom:

  • Varför blir vissa kriminella?
  • Hur kommer det sig att män är överrepresenterade i våldsbrott?
  • Hur kan vi analysera brottslingars tankesätt?
  • Vilken roll spelar medias bild av brottsligheten?

För att ytterligare fördjupa dig inom området kriminologi kan du som individuellt val välja kurserna juridik samt rätten och samhället i årskurs två och tre.

Efter gymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning beteendevetenskap ger dig en bred behörighet att söka vidare till universitet och högskola.

Möjliga framtida yrken är exempelvis jurist, psykolog, lärare, polis, socionom, journalist, kriminolog och officer.

Vill du veta mer?

Elever och lärare berättar om samhällsvetenskapsprogrammet.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 1150p

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100Programgemensamma ämnen 300p

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50Inriktning: Beteendevetenskap 450p


Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100Individuella val 200 p
Gymnasiearbete 100 p
Programfördjupning 300 p


Etnicitet och kulturmöten

100

Internationella relationer

100

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100Behörighet för SA

För att ha behörighet till ett högskoleförberedande program behöver du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan. Fyra av de ytterligare nio ämnena ska vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.Vid frågor kontakta:

Programansvarig
John Hedlund
john.hedlund@stromstad.se