Introduktions­programmet

De fyra introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever nya möjligheter.

Våra introduktionsprogram

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val introduktionsprogrammet skall ge dig som saknar behörighet de kunskaper som behövs för att så snart som möjligt kunna antas till ett visst nationellt yrkesprogram.

> Läs mer om programinriktat val

Yrkesintroduktion (IMY)

Yrkesintroduktion skall ge dig en yrkesinriktad utbildning för att du skall kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete.

> Läs mer om yrkesintroduktion

Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ vänder sig till dig som inte har fått betyg i grundskolans ämnen och därför inte är behörig till ett nationellt program. När du läser individuellt alternativ så sker undervisningen i en liten grupp och vänder sig till dig som är i behov av omfattande särskilt stöd och behöver en lugn och trygg studiemiljö

> Läs mer om individuellt alternativ

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion, även kallat SPRINT, är till för dig som nyss har anlänt till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du som elev ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

> Läs mer om språkintroduktion

Vid frågor kontakta:

Programansvarig
Ola Steen
ola.steen@stromstad.se