Frågor och svar

Frågor och svar om kurser och program.

För examen på högskoleförberedande program krävs följande:

 • Minst 2250 godkända gymnasiepoäng
 • Godkända betyg i Svenska / Svenska som andraspråk 1, 2 och 3.
 • Godkända betyg i Engelska 5 och 6.
 • Godkänt betyg i Matematik 1.
 • Godkänt Gymnasiearbete 100 p. 

För yrkesexamen krävs följande:

 • Minst 2250 godkända gymnasiepoäng
 • Godkända betyg i Svenska / Svenska som andraspråk 1.
 • Engelska 5.
 • Matematik 1.
 • Godkänt Gymnasiearbete, 100 p.
 • Minst 400 poäng godkända i de programgemensamma ämnena.

För att du ska kunna byta program måste det finnas lediga platser kvar på det program du önskar byta till.

Rektorn hjälper dig gärna att byta, men är inte skyldig att låta dig byta gymnasieprogram om det inte finns platser lediga för dig.

Om det inte finns några lediga platser på det program du hellre vill gå på kan du söka till det gymnasieprogrammet vid nästa gymnasieval. Då söker du med dina slutbetyg från åk 9.

Fram till den 30 september har du möjlighet att byta program i åk 1. Dock finns det ingen platsgaranti vid sena omval eller byten, vilket innebär att du inte är garanterad att få en plats på det program du vill byta till.

Du kan inte byta en kurs om kursen är påbörjad. Om kursen inte är påbörjad hjälper skolans administratör till med bytet. Kursen är påbörjad det datum som står i din studieplan.

Endast en kurs inom programfördjupningen kan bytas mot en annan. Kursen får inte vara påbörjad och måste erbjudas på din skola samt passa in i ditt schema. Ta kontakt med din studievägledare.

Du kan endast söka ett utökat program, det vill säga lägga till en kurs, om kursen ger dig särskild behörighet för högskolan/universitet eller om den ger dig meritpoäng.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare från grundskolan.

Endast hon/han har behörighet att göra ändringar i ditt gymnasieval.

Om du har gått ett tag på gymnasiet och vill byta gymnasieprogram ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare på skolan. Tillsammans kan ni ta reda på vilken utbildning som passar dina intressen och framtidsplaner bättre.

Ni tar också reda på om det du har läst hittills motsvarar den nya gymnasieutbildningens kurser. Blir de inte tillgodoräknade kan du behöva gå om ett år, eller läsa extra kurser vid sidan om eller på Introduktionsprogram (IM).

Om du absolut inte trivs på din gymnasieskola eller i din gymnasieklass bör du kontakta skolsköterska, kurator, rektor eller någon lärare på skolan. De är till för att hjälpa dig så att du trivs på skolan och känner dig trygg. Till att börja med ska de hjälpa dig så att du trivs och mår bra så att du kan gå kvar i din gymnasieskola och i din gymnasieklass. Om detta inte fungerar bör du prata med din rektor eller studie- och yrkesvägledare för att få byta gymnasieklass eller skola.

Om du av någon anledning behöver flytta till en annan kommun under dina gymnasiestudier, är din nya kommun skyldig att erbjuda dig en plats.

Du bör ändå kontakta din nuvarande studie- och yrkesvägledare samt studie- och yrkesvägledare på en av skolorna i den nya kommunen.

Tillsammans kan ni se över vilka kurser du kan få tillgodoräknade och om du behöver läsa ikapp något. Detta för att du inte ska missa kurser som du behöver till ditt slutbetyg.

Ja, men endast om kursen finns i din studieplan.

Ta kontakt med din ämneslärare för vidare information. Prövningstiden är endast två gånger per termin.

> Se mer om prövningar på denna sida