MENY

Lärlingsutbildning

Du som går en lärlingsubildning genomför, med handledning, minst halva utbildningen på en arbetsplats. De program du kan gå i lärlingsform är barn- och fritidsprogrammet, fordon- och transportprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet.

När du läser ett yrkesprogram i lärlingsform kan du ansöka om 1 000 kronor per månad utöver studiebidraget, från CSN. Det ska täcka dina kostnader för mat och resor.

Du gör stora delar av yrkesteorin på din praktikplats, med hjälp av en handledare. Dit kommer även din yrkeslärare regelbundet för att träffa dig och handledaren, på arbetsplatsen för att bedöma och kvalitetssäkra din utbildning.

Förutom yrkesämnena läser du 600 poäng gymnasiegemensamma ämnen.

 • Engelska
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
 • Gymnasiearbete (100 poäng)

Alla lärlingsutbildningar kan ge dig högskolebehörighet, utifrån dina egna val under studietiden.

 • Engelska 6 (100p)
 • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 (100p)
 • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 (100p)

Vill du veta mer?

Elever och lärare berättar om lärlingsutbildningen.

Vid frågor kontakta:

Dominique Stjärnstorm dominique.stjarnstorm@stromstad.se