MENY

För skolans elever

Information om Covid-19

Datum för information: 2021-04-01

> Uppdaterad information 2021-04-30 (pdf) Pdf, 221.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Den här informationen vänder sig till dig som är elev i Strömstad kommuns gymnasieskola, samt till dig som är vårdnadshavare till ungdom i gymnasieskolan.

Det finns en nu samstämmighet i världen kring att i så långt det är möjligt hålla skolor öppna under pandemin, men att förebyggande åtgärder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att minska risken för smittspridning behöver vidtas. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC skriver i sin senaste kunskapssammanställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. att beslut om att stänga skolor för att kontrollera covid-19-pandemin bör användas som en sista utväg. Närundervisning, alltså undervisning i skolans lokaler, ger de bästa förutsättningarna för lärande. Kunskapen om negativa effekter av skolstängningar och långa perioder av distansundervisning ökar och hittills har lärandeförlust och påverkan på den psykiska och fysiska hälsan lyfts fram som tänkbara konsekvenser.

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 30 mars 2021 beslut om en ny plan för övergång till närundervisning. Planen är som följer:

  • Vecka 14: Påsklov
  • Vecka 15: År 1 och 2 samt HA18 har närundervisning
  • Vecka 16: Åk 1, 2 och 3 har närundervisning

Flera klasser kommer att gå på arbetsplatsförlagt lärande mellan v. 15–20 och kommer därför inte att vara på plats.

Vi behöver alla ta förhållningsreglerna på allvar, hålla avstånd, följa förhållningsregler kring handhygien, och vara hemma vid minsta symptom.

Vi följer noga smittläget lokalt och i regionen och kan komma att behöva revidera planen utifrån det.

För att säkerställa en minimerad smittspridning när vi återigen öppnar upp för närundervisning har vi gjort en rad åtgärder. Ett exempel är att vi sett över schemat och våra lektionssalar för att undvika trängsel. Vi kommer även att öppna upp fler vägar in i skolan så att inte alla behöver gå genom huvudentrén.

Åtgärder för en ökad måluppfyllelse

För att säkerställa stöttning till elever som av någon anledning kommit efter i sina studier på grund av distansundervisningen gör vi en rad åtgärder.

  • Nulägesblanketter för elever som riskerar att inte nå målen har skickats hem efter dialog på utvecklingssamtalet.
  • Skolan kommer att erbjuda lovskola på både påsklovet (6–8/4) samt på sommarlovet (15–24/6) Information om lovskolan har skickats ut. Glöm inte att anmäla dig om behov finns.
  • Elevrådet har tagit fram förslag och genomför må-bra aktiviteter såsom stegräknartävlingar och fototävlingar.

Stöttning under distansundervisningen

Om du inte mår bra av att ha undervisning hemifrån eller upplever att du har kommit efter med studierna kan du höra av dig till din mentor eller någon i vårt elevhälsoteam. Vi kommer att finns tillgängliga för frågor och stöd.

Allmänna råd för att förhindra smitta

Den vanligaste smittspridningen sker via våra händer. God handhygien är därför ett enkelt sätt att förhindra att bli smittad eller att smitta andra.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Hosta och nys i en pappersnäsduk eller i armvecket.
  • Stanna hemma när du är sjuk.

Håll dig informerad

Tänk på att information snabbt kan bli gammal och inaktuell. Rekommendationen är, att ni håller er uppdaterade via ansvariga myndigheters informationskanaler. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och inte dela osäker information.

På kommunens hemsida (www.stromstad.se), hittar du mer information samt länkar till aktuella myndigheters informationssidor. Läs även mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida (www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Sara Arvenberg
Skolchef gymnasieskola och vuxenutbildning
Barn- och utbildningsförvaltningen

Lena Martinsson
Ordförande
Barn- och utbildningsnämnden