Havstema – havet i centrum och livet i fokus!

Strömstad gymnasium har havet i fokus och alla elever i skolan möter havet i undervisningen. I Strömstad finns Sveriges enda marina nationalpark Kosterhavet samt Tjärnö marina laboratorium (Göteborgs Universitet). Gymnasiet är också en stolt certifierad Blue School.

Projekt kring mat från havet

1 april 2024-28 februari 2025 pågår projektet "Introducing marine sustainable food resources in Life at Sea" (MARSUS) som ska sätta mat från havet i fokus för alla elever på Strömstad Gymnasium! Projektet är kopplat till nätverket för European Blue Schools som du kan läsa om nedan och finansieras delvis av den europeiska organisationen ProBleu. Att få testa mer mat från havet har varit en önskan från eleverna. I samarbete med lokala företag gör gymnasiet nu verklighet av det. Projektet sammanfaller med skolans marina temadag som du också kan läsa om längre ned på sidan.

Läs mer om detta och liknande projekt i Europa på ProBleus webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blue School

Som en av tre skolor i Sverige har Strömstad Gymnasium fått certifieringen European Blue School! Gymnasiets årliga marina temadag för alla elever i åk 1-3 ”Livet vid havet” är det projekt som lett till detta. Certifieringen European Blue School är ett initiativ från EU-kommissionen för att öka havsmedvetenheten inom skolan och engagera lärare och elever i havsfrågor.

För att bli en Blue School ska projektet inkludera flera skolämnen, motivera eleverna till konkret handling för en bättre havsmiljö och nå ett stort antal elever. Skolan ska också samarbeta både med universitet och lokala intresseorganisationer.

Mer information om Network of European Blue Schools Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Strömstad gymnasium marin temadag

Årlig marin temadag "Livet vid havet"

Strömstad gymnasium lanserade 2022 en marin temadag för gymnasiets ALLA elever. Temadagen äger rum i september varje år. Se filmen här intill.

Mål: Att lyfta marin vetenskap, aktuellt inom samhället kopplat till havsmiljön samt yrken och näringar med anknytning till havet. Årskurserna har olika fokusområden.

Samverkansaktörer: Kosterhavets Nationalpark och Naturum, Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium GMBL, Innovatum science park, Strömstadsbyggen, Sjöräddning, Kustbevakning, samt lokala företag med marin koppling.

Program: Åk 1 har marin fältdag på Nötholmen med fokus på Naturkunskap. Åk 2 åker till Koster för en heldag med algguidning, vandring, utomhusmatlangning och fokus på friluftsliv och ekoturism. Åk 3 möter företag och verksamheter inom marina området samt besöker Kustbevakning och Sjöräddning.

Samverkan med Tjärnö marina laboratorium

I Strömstad finns Tjärnö marina laboratorium, en del av Göteborgs Universitet med universitetsutbildning och forskning inom marina vetenskaper.

Naturvetenskapliga programmet besöker laboratoriet i åk 1 och 2. De får fördjupa sig i evolutionsforskning genom föreläsning, fältinsamling och experiment. Eleverna gör även sina gymnasiearbeten i samarbete med Tjärnölaboratoriet. Det praktiska arbetet genomförs på forskningsstationen med input från forskare och slutredovisas med en utställning.

Tjärnölaboratoriet bjuder varje år in elever i åk 2 till en inspirationsdag med information om aktuella forskningsprojekt och diskussioner om möjliga gymnasiearbeten och affärsidéer för UF-företag. Strömstad har flera framgångsrika UF-företag med marin anknytning.

Läs mer på Tjärnö marina laboratoriums webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kosterhavets nationalpark

Kosterhavet är Sveriges enda marina nationalpark. Den omfattar nästan 400 kvadratkilometer, varav större delen utgörs av hav. Kosterhavet är Sveriges artrikaste havsområde med levande korallrev och unika havsmiljöer.

Inom kurserna biologi och naturvetenskaplig specialisering besöker eleverna nationalparkens Naturum på Sydkoster för att få inblick i Länsstyrelsens arbete med att förvalta nationalparken. Utflykter till Koster och Kosterhavet förekommer även inom andra program och projekt.

Naturum står även som värd för alla elever i åk 2 under temadagen "Livet vid havet".

Läs mer om Kosterhavets nationalpark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.