MENY

Introduktions­programmet

Yrkesintroduktion (IMY)

Syfte

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning, men saknar de godkända betyg som krävs för att gå på programinriktat val introduktionsprogrammet eller på ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktionen ger dig som elev en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Efter utbildningen kan eleven söka arbete eller läsa vidare på ett yrkesprogram.

Längd

Längden på utbildningen anpassas utifrån elevens förutsättningar och behov, 1-3 år.

Huvudsakligt innehåll

Utbildningen anpassas efter dina behov, förutsättningar och önskemål. Utbildningen är i huvudsak yrkesinriktad. De grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i kan erbjudas, liksom kurser från nationella yrkesprogram.

Beroende på vilken yrkesinriktning som utformas så är du på APL (arbetsförlagt lärande) en till fyra dagar i veckan.

Vid behov erbjuds stödjande och motiverande insatser som är gynnsamma för dig som elev och din kunskapsutveckling.

Vid frågor kontakta:

Programansvarig
Thomas Zackrisson thomas.zackrisson@stromstad.se