MENY

Lärlingsutbildning

Du är på en arbetsplats största delen av utbildningen. Du som går en lärlingsubildning genomför, med handledning, minst halva utbildningen på en arbetsplats.

Innan du börjar skriver skolan och arbetsplatsen ett kontrakt där man kommer överens om hur utbildningen ska se ut och på vilket sätt den ska genomföras. För att kontraktet ska gälla måste du och eventuell vårdnadshavare godkänna det.

När du läser ett yrkesprogram i lärlingsform kan du ansöka om 1 000 kronor per månad utöver studiebidraget. Det ska täcka dina kostnader för mat och resor.

Du läser de gymnasiegemensamma ämnena samt vissa programgemensamma ämnen och yrkesteori i skolan. Övriga yrkesämnen gör du på din praktikplats med hjälp av din handledare. Dit kommer även din yrkeslärare regelbundet för att träffa dig och handledaren på arbetsplatsen för att bedöma och kvalitetssäkra din utbildning.

På lärlingsprogrammen läser du fler yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och mindre av de ämnen du läst i grundskolan.

Förutom yrkesämnena läser du 600 poäng gymnasiegemensamma ämnen.

 • Engelska
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
 • Gymnasiearbete (100 poäng)

Alla lärlingsutbildningar kan ge dig högskolebehörighet, utifrån dina egna val under studietiden.

 • Engelska 6 (100p)
 • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 (100p)
 • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 (100p)

Vill du veta mer?

Elever och lärare berättar om lärlingsutbildningen.

Vid frågor kontakta: