HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:00

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Förskola

En egen skolform som ingår i skolväsendet. Verksamhet för barn 1-5 år, fram till den dag då barnet börjar i förskoleklass. I förskolans pedagogik bildar lärande, fostran och omsorg en helhet.
» Läs mer om kommunens förskolor

Förskola erbjuds barn vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller är föräldralediga med yngre barn.
» Läs mer om placeringsgrund och placeringstid

Avgift enligt taxa.
» Läs mer om taxa
» Läs om hur du ansöker

För barn som går i förskola ingår allmän förskola. Avgiften reduceras då med 30%, motsvarande 15 h, per vecka sept-maj.

Allmän förskola

Frivillig verksamhet för 3-5-åringar, från och med skolstarten i augusti det år barnet fyller tre år.

Kommunen erbjuder plats i förskola med minst 525 timmar per år, vilket motsvarar ca 3 timmar per dag under skolans terminer.

I Strömstad ingår barnen i samma barngrupper som förskolan.
Från och med 1 oktober finns det två olika alternativ för vårdnadshavaren att välja mellan när det gäller platsen på allmän förskola.
Alternativ 1: måndag-fredag kl 8:00-11:00
Alternativ 2: tisdag-torsdag kl 9:00-14:00 (startdatum 1 oktober 2020)

Allmän förskola följer skolans läsår, dvs barnen är lediga under skolans lovdagar.
> Läsårstider för skolan

Platsen är avgiftsfri.
Skolskjuts ingår ej.
» Läs om hur du ansöker

Annan pedagogisk verksamhet

Pedagogisk omsorg

Den verksamhet som inte bedrivs i form av förskola, fritidshem eller öppen förskola. Familjedaghem är ett exempel på en sådan verksamhet.

I Strömstad finns ett kommunalt drivet familjedaghem där dagbarnvårdare arbetar i grupplokal med barn 1-5 år.
» Läs mer om placeringsgrund och placeringstid
» Läs mer om Diskusgatan familjedaghem

Avgift enligt taxa.
» Läs mer om taxa
» Läs om hur du ansöker

Öppen förskola

Ger möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra föräldrar, samt få råd och stöd av personalen. Öppethållandet är begränsat.
» Läs mer om Öppen förskola

Barn 0-6 år är välkomna tillsammans med sin vårdnadshavare

Ingen avgift

E-TJÄNSTER
SJÄLVSERVICE

Kontakt

Kommuncenter
0526-190 00
kommuncenter@stromstad.se

Frågor angående förskola, fritidshem
forskolafritidshem@stromstad.se

Handläggare
Maria Halvorsen
Telefon 0526‑193 99

Telefontid
Må-fr kl 10-12

Verksamhetschef förskola
Martin Dalenius
Telefon 0526‑195 07
martin.dalenius@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-09-10, Cecilia Wikström Boman

SIDANSVARIG: Martin Dalenius