HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Flerval

Förhandsbesked

Om du vill bygga ett hus på en ny tomt utom detaljplan ska du ansöka om ett förhandsbesked. Då prövar vi om platsen är lämplig att bebygga. Efter att du fått ett positivt förhandsbesked kan du söka bygglov. Du kan även söka bygglov direkt och då görs prövningen om platsens lämplighet i bygglovet. 

Vad är ett förhandsbesked?

När du ansöker om förhandsbesked prövar miljö- och byggnadsnämnden om platsen är lämplig att bebygga. En av frågorna som ska lösas är om vatten och avlopp kan ordnas. Kommunens översiktsplan är vägledande för bedömningen och berörda grannar får yttra sig om åtgärden. Syftet med förhandsbeskedet är att den sökande ska kunna få ett bindande besked om platsen är lämplig innan kostnader läggs ner på byggnadsprojektering och ritningar. Ett förhandsbesked signalerar således endast att platsen bedömts lämplig för byggnation, inte att du får börja att bygga och heller inte vilken typ av hus du får bygga – dessa frågor hanteras genom ansökan om bygglov.  

Ansök om förhandsbesked

När du ansöker om förhandsbesked lämnar du in en blankett för ansökan om förhandsbesked där du i text anger vad du vill bygga. Du ska också skicka med kartunderlag där du anger var du vill bygga. Kartmaterialet ska redovisa.

1. Ekonomisk karta eller liknande (ca skala 1:10 000) där du har markerat den tänkta tomtplatsen.

2. Skalenlig tomtskiss (ca skala 1:1000) som visar:  

  • väderstreck
  • fastighetsgränser och intilliggande byggnader
  • föreslagna gränser för den nya tomten/ de nya tomterna eller tänkt avstyckning.
  • tänkt placering av ny byggnad/nya byggnader.
  • tänkt utfart.
  • tänkt placering av vatten- och avloppsanläggning.

3. Karta som visar grannarnas vattentäkter och avloppsanläggningar inom en radie av ca 200m. Även verksamheter i närområdet som har en stor omgivningspåverkan och kan påverka lokaliseringen så som djurhållning, vindkraftsverk, grustäkt etc ska redovisas.

Bindande beslut

Förhandsbesked är bindande i två år från dagen då beslutet vinner laga kraft. Har däremot inte bygglov sökts inom två år förfaller förhandsbeskedet och en ny prövning måste göras. Ett negativt förhandsbesked kan överklagas.

Alla förhandsbesked debiteras enligt miljö- och byggnadsnämndens taxa.

En eventuell avstyckning/fastighetsbildning får du sedan ansöka om hos Lantmäteriet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

kontakt

Reception
0526-196 90
mbn@stromstad.se
Besökare endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Anna Wallblom
0526-193 79 anna.wallblom@stromstad.se

Pär Höjman
0526-191 80
par.hojman@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2018-09-13, Marita Lindhav

SIDANSVARIG: Elin Solvang