HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Tekniska förvaltningen

452 80 Strömstad
Telefon 0526-191 60
Växel 0526-190 00

Besöksadress:
Prästängsvägen 30
Fastigheten Mekanikern 1
Prästängen

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-12.00 samt 13.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till tn@stromstad.se eller ring oss på 0526-191 85.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Avfall och återvinning

Genom att återvinna och hantera ditt avfall korrekt hjälper du till att hålla Strömstad rent. När du källsorterar kommer ditt avfall till användning på nytt. I Strömstad slänger vi ungefär 260kg hushållssopor per person och år. Vi bör alla minska mängden hushållssopor!

Återvinningscentralens öppettider

Öppettiderna för Österröds återvinningscentral hittar du nedan i blå ruta.

Källsortering

Information om hur du sorterar ditt avfall och vad du kan lämna på återvinningscentralen liksom på de olika återvinningsstationer som finns runt om i kommunen hittar du här. Mer information om källsortering och återvinning. 

Hållbart samhälle

Återvinning spelar en viktig roll i ett hållbart samhälle. De totala avfallsmängderna ökar varje år, liksom användningen av råmaterial. Det är därför viktigt att avfallet ses som en resurs och det behandlas på rätt sätt.

Det hushållsavfall som du lägger i soptunnan hämtas och transporteras till i en förbränningsanläggning för energiåtervinning. Genom att bli ännu duktigare på att sortera våra sopor skulle en stor del av detta avfall kunna materialåtervinnas och användas vid framställning av nya produkter.

Läs mer om hämtningsveckor för hushållssopor samt fakturor gällande sophämtning här.

Information via SMS

SMS-tjänst används vid driftstörningar som berör kommunal sophämtning samt vatten- och avlopp.

Läs mer om SMS-tjänsten.

sophämtning

Tekniska förvaltningen
452 80 Strömstad
0526-191 60
tn@stromstad.se

Frågor om faktura/taxa/ägarbyte/
flyttanmälan
0526-191 60
tn@stromstad.se

ÅTERVINNINGS-CENTRALEN ÖSTERRÖD

Kontakt och öppetider

» Kartaöppnas i nytt fönster

Besöksadress
Sältegatan 9

0526-191 72

Ordinarie öppettider
Måndag- fredag kl 07.00-16.00
Torsdagar (ej dag före helgdag) även kl 16.00-19.00

Lördagsöppet 2020:
4/1, 1/,2, 7/3, 4/4, 2/5, 13/6, 4/7, 1/8, 5/9, 3/10, 7/11, 5/12
kl  09:00-15:00

Återvinningscentralen vid reningsverket
Långegärde, Sydkoster

Endast för hushållen, ej för verksamheter.

Lördagsöppet 2020
28/3, 27/6, 25/7, 26/9, 28/11.
kl 10:00-13:00

23/5
kl. 10:00-14:30

Återvinningscentralen
Nordkoster öppettider 2020
25/4 vecka 17,
29/8 vecka 35
kl. 10:00-13:00

» Kartaöppnas i nytt fönster


Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-01-07, Jeanette Andersson

SIDANSVARIG: Eiton Ohlsson