HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Delårsbokslut 2019

Delårsrapporten för det första kvartalet 2019 omfattar ekonomisk redovisning till och med mars, inklusive helårsprognos samt kommentarer för styrelse, nämnder och bolag. Sammanställd redovisning för hela kommunkoncernen rapporteras per 31 augusti.

Resultatet för perioden januari-mars uppgår till 15,4 mnkr varav 8,1 mnkr avser orealiserade vinster, att jämföra med budget på 8,9 mnkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 35,9 mnkr varav 8,1 mnkr avser orealiserade vinster, att jämföra med budget på 33,0 mnkr.

Den nya lagregeln som trädde i kraft 1 januari 2019 om marknadsvärdering av finansiella omsättningstillgångar ökar värdet med 8,1 mnkr och som ovan benämns som orealiserade vinster.

Resultatprognosen för koncernen uppgår till 47,2 mnkr. Av årets investeringsbudget på 240,8 mnkr har hittills förbrukats 50,0 mnkr. Prognosen för helåret bedöms till 240,8 mnkr, varav 222,9 mnkr avser Tekniska nämnden.

 

KONTAKT

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
Carsten Sörlie
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Bengt E Andersson