HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Delårsbokslut 2016

Delårsbokslutet omfattar det sammanställda resultatet t o m augusti för Strömstads kommun, de helägda bolagen AB Strömstadsbyggen, AB Strömstadslokaler och AB Strömstads Badanstalt samt AB Strömstadsbyggens dotterbolag AB StrömstaNet och AB Strömstadsgaragen.

Resultatet för perioden januari - augusti uppgår till 64,5 mnkr, att jämföra med budget på 11,5 mnkr. Kommunens prognos för året bedöms till 35,2 mnkr, att jämföra med budget på 13,5 mnkr. Det sammanställda resultatet inklusive bolagen uppgår till 77 mnkr och årsprognosen till 45,7 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 20,8 mnkr. Av kommunens budgeterade investeringsmedel på 265 mnkr har hittills använts 64 mnkr. Årsprognosen för kommunens investeringar bedöms till 135 mnkr, varav 80 mnkr avser taxekollektiven inom Tekniska nämnden.

Läs delårsrapporten för jan-aug 2016 härPDF (pdf, 429.7 kB)

kontakt

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
Carsten Sörlie
0526-192 02
carsten.sorlie@stromstad.se

Besöksadress:
Norra Bergsgatan 23

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-02-01, Bengt E Andersson

SIDANSVARIG: Bengt E Andersson