HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Socialförvaltningen
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till sn@stromstad.se eller ring växeln 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

*Vi återkommer till dig inom fyra arbetsdagar och meddelar att vi tagit emot din synpunkt. Efter ytterligare tio arbetsdagar meddelar vi vad vi tänker göra åt saken. För dig som valt att få svar via vanligt brev kan det ta ytterligare någon dag.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection
Fråga 1

Flyktingmottagning i Strömstad

Ett stort antal människor har flytt från sina hemländer till Sverige, en del har på olika vägar kommit till Strömstad. Här kan du läsa om kommunens arbete för att erbjuda en bostad och främja en god integration. Du kan också få tips om hur du som privatperson kan göra en insats.

Varje år tar Strömstads kommun emot ensamkommande flyktingbarn – barn som av olika skäl tvingats lämna sitt hemland. Det är Migrationsverket som anvisar att barnen till den kommun som ska ansvara för att deras behov ska tillgodoses. De ensamkommande bor dels i kommunens HVB-boende (hem för vård och behandling), men även HVB- boenden i andra kommuner förekommer, liksom placeringar i familjehem.

Behovet av boenden för barn och unga är stort och vi söker nya familjehem och jourhem, särskilt för de yngre barnen. Är du intresserad att vara en del i Strömstad kommuns omsorg och stöd till barn med särskilda behov?

Anmäl ditt intresse här.

Mer om kommunens boende för ensamkommande barn och unga

Nyanlända tas emot

Den 1 mars 2016 trädde en ny bosättningslag i kraft. Den innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot flyktingar som fått uppehållstillstånd. 2016 anvisades 56 personer till Strömstad enligt Bosättningslagen. För 2017 är den siffran 71 personer. Kommunen är skyldig att erbjuda de som anvisats hit boende inom två månader från ankomstdatum.

Tillsammans med Strömstadsbyggen och andra hyresvärdar arbetar vi hårt för att hitta lösningar. Vi är många som kan bidra till en god integration - när boendet är på plats börjar den verkliga integrationsresan; med förskola, föreningsliv, utbildning för barnen, Sfi, samhällsorientering och praktik för de vuxna.

Boende på Hällestrand avvecklas

Det tidigare ankomstboendet på Hällestrand avvecklas i takt med att nyanlända fördelas bland Sveriges kommuner. De flesta av de som bott på Hällestrand har fått andra orter än Strömstad som ”anvisningsort”. Andra flyttar till Migrationsverkets egna boenden runt om i Sverige.

För många som bott på Hällestrand innebär flytten en stor omställning. Flera har utryckt önskemål om att stanna i Strömstad. Lagstiftningen i form av den nya Bosättningslagen är dock tydlig; som nyanländ är du enbart berättigad till samhällets stöd för boende om du flyttar till den kommun du blivit anvisad. Detta för att få en rättvisande och bra fördelning av det stora antal flyktingar som anlände till Sverige under 2015.

Nationell och regional samverkan

Länsstyrelsens ansvar vad gäller mottagandet av flyktingar och ensamkommande barnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migrationsverkets frågor och svar om migration och flyktingmottagandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

externa länkar

Kontakt

Integrationssamordnare
Thomas Niklasson
thomas.niklasson
@stromstad.se
0526-192 75

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2017-03-14, Marcus Pettersson

SIDANSVARIG: Pernilla Rivera