HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Flerval

Detta kräver bygglov

När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du vanligtvis bygglov.

Du behöver bygglov för:

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad
 • Väsentligt ändrad användning
 • Ombyggnad för att skapa lokal för handel, hantverk eller industri Du kan behöva bygglov för
 • Altaner och uteplatser
 • Fasadändringar, till exempel ommålning eller byte av fasadmaterial
 • Murar och plank
 • Skyltar
 • Solfångare, beroende på storlek och placering Du behöver också bygglov för vissa anläggningar som:
 • Idrottsplatser, småbåtshamnar, golfbanor
 • Fasta cisterner
 • Upplag, materialgårdar
 • Radio- och telemaster om de inte är en mindre anläggning avsedd för hushåll i en- och tvåbostadshus
 • Vindkraftverk
 • Parkeringsplatser som inte är avsedda för en- och tvåbostadshus

kontakt handläggare

Kommuncenter
0526- 196 90
mbn@stromstad.se
Besök endast via bokningar

Besöksadress
Kommuncenter
Norra Bergsgatan 23

Bygglovshandläggare
Telefontid
08.30 — 09.30
(ej torsdagar)
0526-196 90

Plan- och byggchef
Elin Solvang
0526-194 77
elin.solvang@stromstad.se

Verksamhetsledare
Ronny Andersson
0526-194 26
ronny.andersson@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2015-09-08, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Elin Solvang