HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30.

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Detaljplaner

En detaljplan reglerar hur, var och vad man får bygga och vad man kan använda sin fastighet till. Detaljplaner upprättas oftast i kommunens tätbebyggda delar och kan omfatta allt från ett större område till ett kvarter eller enstaka fastigheter.

Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut om bygglov och ger en garanterad byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid som är mellan 5 och 15 år.

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. Till planen hör även planbeskrivning och illustrationskarta som ska underlätta förståelsen av planförslaget.

Aktuella detaljplaner och program

Här finns handlingarna för de detaljplaner som för tillfället är aktuella för samråd eller granskning. Under den angivna yttrandetiden för respektive plan har berörda sakägare, myndigheter och organisationer m fl rätt att lämna synpunkter på planförslaget.

Detaljplaner för Koster

Del av Kungbäck 1:38 m fl (Stensvik)

Information och samrådshandlingar

Detaljplaner för Koster

Strömstads stadskärna, del av Strömstad 4:16 m fl

Information och programsamrådshandlingarPlaner under arbete - vilande mellan samråd, granskning eller antagande

Vill du läsa handlingar från program och detaljplaner som nyligen varit på samråd eller granskning?

Koster

Inga pågående planer

Övriga kommunen

Inga pågående planer

Rubrik 41

Text

Rubrik 42

Text

Rubrik 43

Text

Rubrik 51

Text

Rubrik 52

Text

Rubrik 53

Text


Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2020-10-12, Emilie Génetay Johansen

SIDANSVARIG: Marita Lindhav