HJÄLPTJÄNSTER

MENY

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

Måndag-fredag
Klockan 8.00-16.30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommun@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

Företag och näringsliv

Näringslivet i Strömstad består av närmare 2 000 företag, majoriteten är små och medelstora företag, med ett fåtal anställda.

Arbetsmarknaden omfattar drygt 6 500 arbetstillfällen. Viss inpedling till lokala arbetsplatser sker från Norge samt från närliggande kommuner söder om Strömstad.

Näringslivet i Strömstad

Det lokala näringslivet domineras av enskilda företagare. De små företagen (färre än 50 anställda) står för 33 procent av de kommunala skatteintäkterna medan de större företagen (fler än 50 anställda) står för 16 procent. (Företagarfakta, Företagarna, feb 2020).

Att handel är en viktig näringslivsgren i Strömstads syns i försäljningsindex på dagligvaror som för år 2018 låg på 1 010. Det är högst i Sverige och motsvarar en kommun med cirka 133 000 invånare (HUI Research, 2019).

Förutom handel och besöksnäring, så är de marina och maritima näringarna samt hantverk och tjänstesektorn viktiga delar av det lokala näringslivet. Det finns dock behov av att utveckla förutsättningar för nya näringslivsgrenar att etablera sig i Strömstad.

Turism - en av flera viktiga branscher

Besöksnäringen skapar många arbetstillfällen i Strömstad. Strömstads kommun fortsatte även under 2019 att behålla tätpositionen när det gäller att vara den kommun som har flest antal gästnätter. Antalet gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser var år 2019 843 000. Förutom välbesökta hamnar och fritidshus med delårsboende, finns här tolv campingplatser och nio HSV-anläggningar (Hotell, Stugbyar, Vandrarhem) (källa: Turistrådet Västsverige).

Handelsturism är en viktig del av besöksnäringen. Färjan mellan Sandefjord – Strömstad hade under 2019 hela 1,4 miljoner resenärer. Och Kosterfärjorna har cirka 200 000 resenärer under sommarmånaderna.

Låg arbetslöshet

Arbetslösheten i Strömstad ligger på relativt låga nivåer, lägre än i riket, även för ungdomar samt för utrikesfödda. Du kan själv följa statistiken för arbetslösheten via länken i rutan till höger på sidan. Coronapandemin har påverkat arbetsmarknaden kraftigt under 2020.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: , Maria Kvarnbäck

SIDANSVARIG: William Lindahl