HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad

Öppet 08:00-16:30

Växel 0526-190 00

Miljö- och byggförvaltningen

Norra Bergsgatan 23

Öppet 08:00-16:30

Reception 0526-196 90

Tekniska förvaltningen

Karlsgatan 51

Öppet 08:00-12:00 och 13:00-16:30

Växel 0526-190 00

tn@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen. Vi ser till att du får svar. Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till mbn@stromstad.se eller ring oss på 0526-196 90.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna *
Multiple selection

Miljö- och byggförvaltningen

Miljö- och byggförvaltningen arbetar med fysisk planering, prövning och tillsyn inom plan- och byggområdet, inom miljö- och hälsoskyddsområdet inklusive livsmedelskontroll och angränsande speciallagstiftningar.
Förvaltningen hanterar även kommunens övergripande naturvårdsarbete. Räddningstjänsten är en viktig och stor del av förvaltningens arbetsuppgifter.

Inom Miljö- och byggförvaltningen finns fyra avdelningar

  • Miljö- och hälsoskyddsavdelning
  • Plan- och byggavdelning Byggenheten Planenheten Kart- och mätenheten
  • Räddningstjänsten
  • Administrativ avdelning - Ekan Ekonomi, kommunikation, administration och nämndseketerare

På Miljö och hälsoskyddsavdelningen har vi ansvar för tillsyn enligt en rad lagar och förordningar inom bland annat hälsoskydd, miljöskydd, naturskydd, strålskydd, smittskydd, receptfria läkemedel, livsmedel, tobak och alkohol.

Alla kan beröras av vår tillsyn, företag, organisationer och privatpersoner. Några exempel på vad vi har tillsyn över är avfallshantering, bostadshygien, vatten- och avloppsförsörjning, industriell verksamhet, kemikaliehantering, kalkningsåtgärder och fiskevård. Vi kontrollerar även att receptfria läkemedel hanteras på rätt sätt i butiker liksom att gällande livsmedelslagstiftning följs. Förvaltningen hanterar även utskänkningstillstånd.

Inom Plan och byggavdelningens enheter hanteras bygglov, prövas bygganmälan och lämnas förhandsbesked. Vi ansvarar för all detaljplanering inom kommunen, såsom nya planer för bostads-, industri- och serviceområden, och för de planer som redan finns i olika områden. Vi hanterar också kommunens kartverk, utför utstakningar av hus och samverkar med Lantmäteriet vid fastighetsbildningar. Förvaltningen sköter också kommunens GIS-system (geografiskt informationssystem).

Kommunens räddningstjänst arbetar med räddningstjänst och förebyggande brandskydd och har ett lokalt tillsynsansvar samt ger mål och anvisningar för räddningstjänstens skadeavhjälpande och skadeförebyggande verksamhet samt för sotningsverksamheten. Vi samarbetar med Sotenäs och Tanum och har alltid gemensam räddningschef i beredskap.

Den administrativa avdelningen EKAN är kittet som håller ihop verksamheten.

Förutom att vara myndighet och samhällsbyggare, har förvaltningen en viktig uppgift i att ta egna initiativ.

KONTAKT

Miljö- och byggförvaltningen
452 80 Strömstad

Besöksadress:
Stadshuset
Norra Bergsgatan 23

0526-196 90
mbn@stromstad.se

FÖRVALTNINGSCHEF

Michael Olsson
0526-193 70
michael.olsson@stromstad.se


Telefon- och öppettider för bygglovshandläggarna

Telefontid 08.30 — 09.30 (ej torsdagar)

Besökstid 10.00 — 12.00  ej torsdagar) ingång via informationen.

Boka gärna tid Besökstider bokas direkt med handläggare under telefontid och via informationen under övrig tid på 0526-196 90.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2016-06-07, Lena M Sundberg

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck