HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun

452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12:00-13:00

Barn- och utbildning

Förvaltningskontoret
Klockaregatan 2

Öppet 08:00 - 16:30
Lunch 12.00-13:0

Grundskolan exp 0526‑192 34
grundskolan.expeditionen@stromstad.se

Gymnasiet exp 0526‑195 00
gymnasiet@stromstad.se

Förskola, fritidshem 0526‑193 99
forskolafritidshem@stromstad.se

Kulturskolan 0526‑192 94
kulturskolan@stromstad.se

Vuxenutbildningen 0526‑195 00
vuxenutbildningen@stromstad.se

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)
Skee skola

Skee skola ligger 8 km från Strömstad. Skolan har nära till härliga skogsområden och ortens ishall vilket innebär närhet till aktiviteter för barnen.

Skolan har en stor skolgård med en ”lillskog” på baksidan som erbjuder ingångar till olika lekar samt undervisning. På skolgården finns också sandlåda, gungor, klätterredskap och fotbollsmål.

Skolan är en ”Grön flagg” vilket innebär att skolan lägger stort fokus på miljön. Varje år samlas skolans elever och lärare kring ett miljötema samtidigt som alla elever också tar hand om kompost och pappersinsamling. Miljötanken genomsyrar hela skolans verksamhet.

Totalt arbetar ca 30 personer på skolan.
lärare, speciallärare, specialpedagoger och skolledning
servcepersonal för kök, lokalvård, och fastighet.
elevhälsan med skolsköterska, kurator, psykolog,
På skolan går drygt 180 elever från förskoleklass till årkurs 6.

Skolans utflykter brukar uppskattas och då är det skolans femmor och sexor med stöd av pedagogerna som följer alla elever samt håller i aktiviteter på vägen. Vi har också fadderverksamhet, rastaktiviteter och en återkommande innebandyturnering på 4-6 där vinnande laget möter lärarna. Dessa aktiviteter bidrar till gemenskap och vi-känsla som är en viktig del i vårt värdegrundsarbete och i sin tur skapar förutsättning för högre måluppfyllelse.

Vanliga frågor om förskoleklassen och grundskolan

Från och med 1 januari 2018 är förskoleklass en obligatorisk skolform. Det innebär att skolplikten inträder på hösten det år barnet fyller sex år, vilket innebär att skolplikten innefattar tio år - förskoleklass till och med årskurs 9. Om särskilda skäl finns kan du begära att skolplikten skjuts upp och att barnet börjar förskoleklass ett år senare.

Förskoleklass organiseras tillsammans med grundskolans verksamhet och omfattar 15 timmar/vecka, i normalfallet 08.00-11.00. Detta kan variera mellan olika skolor - tag kontakt med rektor på aktuell skola för ytterligare information. Verksamheten är avgiftsfri.

Elever har rätt till skolskjuts från busshållplatsen/påstigningsplatsen om avståndet mellan folkbokföringsadressen och anvisad kommunal skola överstiger nedan angivna kilometergränser.

2 kilometer för elever i årskurs F-3
3 kilometer för elever i årskurs 4-6
4 kilometer för elever i årskurs 7-9
6 kilometer för elever i gymnasieskolan

När det gäller avståndet mellan folkbokföringsadress och hållplats/påstigningsplats är avstånden riktlinjer, vilket innebär att skolskjutsansvarig alltid gör en individuell prövning utifrån rådande väg- och trafikförhållanden. Det kan innebära att avståndet mellan folkbokföringsadress och hållplats/påstigningsplats i vissa fall överstiger angivna kilometerantal.

Skolbyggnad av rött tegel.

besöksadress

Besöksadress
Skolvägen 5, SkeeKartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

skolledning

Rektor
Reimer Johansson
0526-194 02
reimer.johansson@stromstad.se

Biträdande rektor
Sissel Bjelkenborg
0526-194 37
sissel.bjelkenborg@stromstad.se

service och stöd

Skolvärd
Håkan Sandberg
0526-192 33
hakan.sandberg@stromstad.se

Skolsköterska
Lena Gustafsson
0526-192 56
lena.gustafsson@stromstad.se

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-06-12, Maria Alfredsson

SIDANSVARIG: Reimer Johansson