HJÄLPTJÄNSTER

MENY

LYSSNA

Kontakta OSS

KONTAKT

Strömstad kommun
Norra Bergsgatan 23
452 80 Strömstad
Växel 0526-190 00

Öppetider

måndag-fredag
Kl 8.00-16:30

Ställ en fråga

Lämna en synpunkt

Felanmälan

Ställ en fråga

Du är välkommen med alla sorters frågor om kommunen och den kommunala servicen.
Vi ser till att du får svar.
Om du tycker att svaret dröjer, hör av dig till kommuncenter@stromstad.se eller ring oss på 0526-190 00.


Lämna en synpunkt

Här kan du lämna synpunkter, förslag och klagomål, men också ge oss beröm. Din synpunkt registreras i kommunens diarium. Den blir då offentlig och kan läsas av alla.

Välj vilken typ av synpunkt du vill lämna * (obligatorisk)

KVALITET OCH JÄMFÖRELSER INOM SOCIALTJÄNSTEN

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer dessutom varje år en mängd olika mätetal för kommunernas verksamheter. De kallas för öppna jämförelser. Syftet är att stimulera kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.Genom öppna jämförelser kan du få fram siffror över ekonomiska nyckeltal, kostnader, resurser, personal m.m.

Öppna jämförelser finns för nio områden i socialtjänsten och för den kommunala hälso- och sjukvården (se länk i rutan till höger på sidan).

 • Ekonomiskt bistånd
 • Funktionsnedsättning
 • Kommunal hälso- och sjukvård
 • Krisberedskap
 • Missbruks- och beroendevård
 • Motverka hemlöshet
 • Social barn- och ungdomsvård
 • Socialpsykiatri
 • Våld i nära relationer
 • Äldreomsorg

Brukarundersökningar

Med jämna intervall sker nationella brukarundersökningar där brukarna själva får svara på frågor om deras upplevelse av verksamheten som de nyttjar. Resultaten kan du ta del av via Kolada (se länk i rutan till höger på sidan).

 • Brukarundersökning funktionshinder riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) samt Personlig assistans.
 • Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen (IFO) riktar sig till myndighetsutövningen och omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.
 • Brukarundersökning om ensamkommandes boendesituation följer upp hur ensamkommande barn från 13 år och uppåt upplever sin boendesituation. Enkäten fokuserar på ungdomarnas upplevelse av sin boendesituation samt hur de upplever det stöd som ges för att klara ett självständigt liv.

Öppna jämförelser, Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Här hittar du fördjupad information och jämförelsedata inom samtliga verksamhetsområden inom socialtjänsten.

Kolada, brukarundersökningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Undersökningar där brukarna själva svarat på frågor om deras upplevelse av verksamheten som de nyttjar.

Hittar du vad du letar efter?

Tipsa EN VÄN

My Page

SENAST UPPDATERAD: 2019-11-21, Lena Beltramin

SIDANSVARIG: Maria Kvarnbäck